מזל מאזנים

מזל מאזנים מתחיל ביום השוויון: היום והלילה שווים, הסתיו מתחיל ועימו מתחיל תהליך של שלכת, השלת כל מה שאנו לא זקוקים כדי לאפשר מסע לצד הגלוי של המפה. מזל מאזנים מאפשר לנו לזהות את הכיסוי והעלווה מגינה ומגוננת מפני עירום ועריה כדי להגיע לאמת צרופה ומדויקת המאפשרת תהליך של הפריה במזל הבא (עקרב) בזמן זה אנו יוצאים מהצד הלא גלוי והחשוך של המפה לצד המואר ועם יציאה זאת אנו מקבלים את האפשרות לראות, להבדיל בין טוב ורע, בין נכון ולא נכון, דרך המאזנים הלו הם סמל המזל. מזל מאזנים מוביל אותנו לעונה חדשה, לפאזה חדשה דרך השתקפויות, השלכות, אולם של מראות, בדיוק כמו בקרקס כשנכנסים לאולם המראות.. כך גם כאן, אנו מתבוננים ביחס לקיעור וקימור תפיסת המציאות שלנו ומכאן מזל מאזנים מאפשר לנו למדוד ולשקול באופן א-אישי כדי לאפשר התפתחות וגדילה, התמודדות ושיפור דרך מדידה ומידה. נקודת האיזון של המאזנים היא הנקודה בה אנו יכולים לשקוע או למנף עצמינו דרך היכולת לצור אינטראקציה עם אחרים..

סמל המזל: מאזנים, כפות שקילה. כפות השקילה מאפשרות מדידה ביחס למה אנו שמים על המאזנים, מקום זה מאפשר לנו לזהות את תהליך המדידה שלנו, שקילה וערכיות הנשענים על היחסיות ולא על החוויה האישית בלבד. המאזנים הם הסמל הדומם היחיד על הזודיאק, למרות שהשליטה היא ונוס (חושים ותחושות) משהו בעצם דומם מוציא את הסוגיות הרגשיות והאישיות מהתמונה. סמל המזל המתחיל ביום השוויון, מייצג את השוויון בין סוגיות קוטביות, מנוגדות ומשלימות, לכן גלופת המזל מייצגת את האיזון בה’ הידיעה, איזון הנובע ממקום וזמן (נקודת השוויון שלא מותנית בבני אנוש אלא בחוקי הטבע) איזון בין חלקים שונים ומנוגדים דרך חוקים גבוהים יותר כדי לצור שיתוף פעולה ולא תחרות המחזירה למקום של הישרדות. מאזנים מיצגים את שני הצדדים המנוגדים/משלימים מהם נברא העולם: חוק השניים, אותו חוק הוא חלק בלתי נפרד מהבריאה ואותו חוק תמיד בשאיפה למצוא את האיזון בין שתי אנרגיות שלכאורה שונות ומנוגדות. ממקום של הבנת הניגודיות נולדו החוקים של התרבות, חוקי הצדק ומכאן אנו פוגשים את אחד התרגומים של הנוספים של המזל, אלת הצדק שעיניה מכוסות ומחזיקה את המאזנים בידה, שקילה ערכית גבוהה המשוללת הסתכלות “בקנקן”, ומתבססת על הערכים האמתיים שיושבים על המאזנים. למעשה סמל המאזנים אומץ על ידי החוק כמייצג את השקילה הערכית ובלתי מותנית, טוהר מידות ויכולת לראות מעבר.

גלופת המזל קו האופק ומעליו גשר, גשר עילי שכן לא נוגע אלא מקביל לקו האופק, התרגום: האופק הוא הקו הדמיוני שעד אליו ניתן לראות, הוא מייצג את המקום הכי רחוק שעין האדם יכולה להגיע, במקביל תמיד יש את הידיעה שיש משהו מעבר לאופק, האופק הוא נקודה יחסית שלעולם לא נגיע אליה, נקודה שמאתגרת, נקודה שגורמת לנו לצאת לעצמינו למסעות שמעבר למה שמוכר, נקודה שדוחפת לדרכים חדשות והתנסויות השונות ממה שחווינו עד כה. מעל אותו קו דמיוני נבנה גשר עילי, צורתו כמו האות היוונית אומגה, וכאן ניתן לראות מה אומגה מייצגת, אומגה היא האות האחרונה באלף בית היווני, מכאן מייצגת תום תהליך/ השלמה : סיום והתחלה, בתרגום הפשוט ביותר: משמעותה או- מגה: או- ענק .. אפשרויות גדולות שמעבר לקו האופק. בנצרות האזוטרית אות זאת מייצגת את ישו: כפי המתבטא בברית החדשה: “אני אלפא ואומגה…” (התחלה וסוף) אומגה מייצגת יחידת מדידה בפיזיקה, אסטרונומיה, מכאניקה, מתמטיקה וחשמל (האות הגדולה, האות הקטנה וצרופים יוצרים את מגוון יחידות המדידה והשקילה). הקו היחסי עד אליו ניתן לראות ומעליו ניתן לבנות כיפה, וכאן אנו יכולים לזהות הכלה של אנרגיה (מקומות קדומים שמו בית כנס, כנסיה, מסגד ו… בנויים עם כיפה כדי לצור מארג אנרגטי חממתי תומך ומעצים) מכאן האפשרות של הבניה מעל קו האופק כדי לאפשר תנאים חממתיים לגדילה וצמיחה של משהו שמעבר לאופק.. תרגום אחר מתמקד בשקיעה: השמש השוקעת שכן מאזנים על הגלגל מייצג את מזל השקיעה, האופק השוקע ומכאן ההסכמה להוריד את האני למול האחר, להכיל ולחוש את האחר כדי לצור גשר להפריה הדדית, שיתוף פעולה ויצירה של בטחון שמעבר לרובד ההישרדות. תרגום נוסף מתייחס לקו ולעגול, האלמנט הזכרי והנקבי הם אלמנטים שתמיד שונים ומקבילים ולעולם לא יפגשו אך בין לבין יכולים לצור עולם מלא של חיים ויצירה.

סימבוליות: המזל האחרון שפתח עונה (נקודת יחסות ליום השוויון) הוא סרטן הסרטן מייצג את השלב של הילדות המאוד מאוד מוקדמת, שלב של יצירת דפוסים רגשיים, תבניות התנהגות והתנהלות אישיות, הבית והמשפחה הם המודל החיקוי והאימוץ כשהמעבר לאריה מציין את השלב בו אנו חשים בטוחים במי אנחנו ויוצאים החוצה לבדוק , לקבל משוב, הכרה ואהבה. אנרגיית האריה לוקחת אותנו החוצה מהידוע, המוכר והבטוח לחוויה חדשה המהולה בהנאה, גילוי, שמחה, יצירה ומפגש עם הילד הפנימי ממנו נבנה האב וממנו נבנה הבורא היוצר האמיתי והאותנטי. ומכאן האש מתגלמת באדמה, הרצון ותשוקה (אש) נמדדים תחת קריטריון של תוצר ותוצאה (אדמה): במקום, זמן חלל זה ניתן לבדוק מה הבשיל ומה לא, מה ניתן לקצור ולאסוף ולמה לא, מה הבשיל ומה קבל צורה ותבנית ברורה, הבתולה ברמה הסימבולית נכנסת פנימה למבדק ובדק בית, שיפוץ והכנה למזל הבא, מאזנים שם מוציאה את מה שהביאה/הבינה למבדק ומבחן המציאות למול המראה/אחר. במזל מאזנים אנו פוגשים עונה חדשה (נקודת יחסיות ליום השוויון: מאזנים) כאן אנו נפגשים אם האחר, מודדים, שוקלים, בוחנים ומסכימים להכיל אנרגיה אחרת כדי לאפשר הפריה וצמיחה במזל הבא: עקרב. מאזנים מייצג שלב מאוד מוקדם של התמודדות (על כל המשמעויות של מידה ומדידה) ומכאן נבנים דפוסים ראשונים של השוואה ועל ידי השוואה זיהוי חסר וחסך, נקודה זאת מאפשרת לצור יחסים מאזנים למעשה מספר לנו מאיפה מתחיל סיפור היחסים.

מיתולוגיה והיסטוריה, מאזנים היא הקונסטלציה האחרונה שנבחרה לככב בגלגל המזלות:) היא הקונסטלציה הצעירה ביותר בגלגל, במקור לפי המיתולוגיה הרומית המאזנים היו חלק מקונסטלציית בתולה (המאזנים אותם אוחזת בידה) ולפי המיתולוגיה היוונית היו חלק מקונסטלציית עקרב (צבתות העקרב)במצרים מא’ת אחזה במאזנים כשליוותה את המתים לעולם שמעבר, כפות המאזנים שאחזה בידה היו הכפות השוקלות את מעשה האדם אחרי מותו, לכן גם נקראו מאזני הצדק. בהודו קונסטלציית מאזנים נקראה טולה, שמשמעותה: איזון, סמל הקונסטלציה היה אדם הכורע על ברך אחת ובידיו המאזנים. למרות היותה קבוצה צעירה על הגלגל יש תיעוד ישן ועתיק לקיום אותו המוטיב אותו מייצגת קונסטלציית מאזנים: צדק, הרמוניה ואיזון.

במקורות מזל מאזנים מקושר לחודש תשרי, מקור שמו של חודש תשרי בבבל, המילה תשרי באה מן המילה הארמית “תשריתו” שפירושה בעברית: התחלה. ואכן בלוח העברי מציין חודש תשרי את התחלת השנה. על-פי המסורת היהודית, ראש השנה, שלא כמו חגי ישראל האחרים, איננו חג של עם ישראלבלבד. ראש השנה הוא חג אוניברסאלי, קוסמי ומתחבר לכל האנושות ולכל העולם, ראשהשנה הוא יום הדין “לכל בָּאֵי עולם”, לכל האנשים בעולם. ומדוע נבחר דווקא ראש השנה כיום הדין לכל העולם? אחת התשובות היא, שהעולם נברא בחודש תשרי, ולכן ראש השנה מציין לא רק את תחילת השנה אלא גם את תחילת האנושות. תשרי גם מכונה “מלך החודשים” מפני שחלים בו חגים רבים ובשל היותו חודש מלא של 30 יום (חודש עברי מתבסס על מעגל ירחי ומעגל תשרי תמיד מלא). עלפי המסורת חודש מאזנים מייצג את כפות הצדק עליהם נשקלים ונמדדים מעשים טובים ומעשים רעים של כל ברואי העולם ומכאן הם נידונים לזכות או לחובה.

שליטת המזל ונוס, ונוס שליטת שור ומאזנים, ואופן ביטויה באדמה (שור) ובאוויר (מאזנים) שונה לחלוטין למרות שבמהותה עוסקת באותן סוגיות: אהבה. ונוס היא אפרודיטה, אשתר, איזיס או נינטו, או…שמות רבים נקראה לאורך ההיסטוריה וכתרים רבים נקשרו לה. שמות שונים וכתרים שונים אך מהות זהה, ונוס מייצגת בשור את התכנה הפנימית האישית ביותר לחוויה וההוויה שאנו מכנים אהבה. אחרי מסע לאורך הגלגל נוצר השדרוג דרך מאזנים, לאינטראקציה, יציאה ממרחב אישי בטוח ליחסים, יחסים משמע: מדידה ובדיקה במטרה להגיע לאיזון והפריה הדדית. בשור ונוס מייצגת את החוויה החושית, אישית המתבססת מרחב בטוח אישי המונע מעונג, כשבמאזנים וונוס מייצגת את החוויה מנטאלית, אינטראקציה, חילופי אנרגיה ומגמה לצור מרחב שמעבר לאישי ומכאן מקור העצמה ועוצמה.

אסטרונומית ונוס ממוקמת בין השמש והכדור, לכן בראייה סימבולית ונוס מהווה “גשר” בין השמש לכדור. כיוון שהשמש מקור החיים על הכדור העוצמה של ה”גשר” היא מקור החיים על האדמה, ככל שיש לנו גשר נקי יותר או בהיפוך אותיות, רגש..כך נוכל לחיות חיים בריאים יותר, פוריים ומפרים.

מיתולוגית כולנו שמענו את הסיפור המיתולוגי ממנו נולד המיתוס של ונוס,מה שמעניין זה שכולנו זוכרים את החלק האחרון במיתוס איך ונוס היפהפייה עלתה מקצף הגלים כולה זוהרת ומאירה, ומכאן עולה השאלה מדוע לא זוכרים את החלק הראשון של האגדה? החלק הראשון מתייחס לסיפור הרקע ולחומרי הגלם מהם נוצרה ונוס : סטורן קושר קשר נגד אוראנוס, אורב ומשליך מלכודת לאוראנוס כדי לסרסו, בסופו של סיפור סטורן כורת את אבר המין של אוראנוס וזורק אותו למים, באותו מקום נוצר קצף ממנו עולה ונוס וכאן מתחילים שירי ההלל ליופייה של ונוס העולה מקצף הגלים. מקור הולדתה של ונוס בסירוס, מתוך הסירוס אנו צובעים בצבעים בוהקים וזוהרים את ונוס שעולה מקצף הגלים.. האם אנו ערים למקום המסרס? או לאפקט הריצוי החזק שהולך עם ונוס? כמה אנרגיות ומשאבים משקיעים או מבזבזים במיתוס שבונים מבלי להבין מה הקוד הבסיס של התכנה או במילים אחרות, בשם האהבה קמו המלחמות הגדולות ביותר על הכדור, שנאה, קנאה ושאר מרעין בישין..סוד המאזנים הוא סוד היחסים: האיזון שבין הצרכים האישים (מארס/טלה) לבין הצרכים של היחסים (ונוס/מאזנים) בין רצון וריצוי, בין נתינה וקבלה, בין הקצוות השונים, המנוגדים והמשלימים כדי לצור איזון והרמוניה ומכאן רף חדש להתפתחות. ונוס מייצגת במאזנים את הקודים החברתיים המושתתים על שיתופי פעולה ומכאן גם מתאפשר לנו לזהות את האיזון המעודן בין שותף/בן זוג לבין אויב (בית 7 המקביל למאזנים עוסק בזוגיות ובאויבים בו זמנית..), במאזנים אנו מגיעים לשלב של התבגרות ויציאה ממרחב אישי מותנה בחוויה אישית, מקום זה של ההתבגרות, החינוך והתרבות יוצרים סיפור שהולך עם ונוס (שליטת מזל מאזנים) מערכת ההפעלה ניזונה מחוקי המשחק: מלחמה ואהבה, ונוס בנוסף להיותה המייצגת של העולם החושי, הערכי והביטחון הבסיסי שלנו, ונוס גם “אחראית” על הדרך בה אנו מבטאים את עצמנו במערכות יחסים, מה אנו ממגנטים, מה הקוד ה”תרבותי” שאנו נושאים בתוכנו בכל הנוגע למערכות יחסים בכלל וזוגיות בפרט, בשם האהבה- נלחמים, נאבקים, יוצרים סרטים, נכנסים למשחקי שליטה, התניה ומניפולציה שבינם לבין אהבה אין דבר.

אזוטרית: ה”ורד” או ה”שושנה הגדולה” הוא המחומש הענק הם הקידוד של חמישה מעגלים של ונוס המייצגים את חמשת החושים והאפשרות להעצים ולעלות לתדר חדש , “העלאת הניצוץ” בכל מחומש חדש.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן