מיקום הירח אפריל 2021

1.4.21 2.4.21 3.4.21 4.4.21 5.4.21 6.4.21 7.4.21
ירח נכנס לקשת ב- 08.58 ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 11.13 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 16.03 ירח בדלי ירח נכנס לדגים ב- 23.30
8.4.21 9.4.21 10.4.21 11.4.21 12.4.21 13.4.21 14.4.21
ירח בדגים ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 09.11 ירח בטלה מולד הירח בטלה ב- 05.31 במעלה 22.25

ירח נכנס לשור ב- 20.43

ירח בשור ירח בשור
15.4.21 16.4.21 17.4.21 18.4.21 19.4.21 20.4.21 21.4.21
ירח נכנס לתאומים ב – 09.10 ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 22.25 ירח בסרטן ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 09.10 ירח באריה
22.4.21 23.4.21 24.4.21 25.4.21 26.4.21 27.4.21 28.4.21
ירח נכנס לבתולה ב- 16.08 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 19.05 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 19.18 ירח מלא על ציר שור/עקרב ב- 06.31 במעלה 07.06 ירח נכנס לקשת ב- 18.42
29.4.21 30.4.21
ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 19.16

כתיבת תגובה