מיקום הירח באוגוסט 2010

7.8.10
6.8.10
5.8.10
4.8.10
3.8.10
2.8.10
1.8.10
ירח נכנס לסרטן ב- 00.49 ­
ירח בתאומים
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 19.54
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 11.11
ירח בטלה
14.8.10
13.8.10
12.8.10
11.8.10
10.8.10
9.8.10
8.8.10
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 01.42
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 02.00
מולד הירח ב- 05.08 במעלה 17.25
ירח נכנס לאריה ב- 02.22
ירח בסרטן
21.8.10
20.8.10
19.8.10
18.8.10
17.8.10
16.8.10
15.8.10
ירח בגדי
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 17.17
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 08.33
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 03.26
28.8.10
27.8.10
26.8.10
25.8.10
24.8.10
23.8.10
22.8.10
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 05.50
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 17.10 ירח מלא במעלה 1.25 בשעה 20.00
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 04.37
31.8.10
30.8.10
29.8.10
ירח בשור
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 17.35

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן