מיקום הירח באוקטובר 2009

7.10.09
6.10.09
5.10.09
4.10.09
3.10.09
2.10.09
1.10.09
ירח בתאומים נכנס ב- 11.46
ירח בשור
ירח ­בשור נכנס ב- 06.33
ירח מלא בטלה בשעה 08.12 במעלה 11.10
ירח בטלה נכנס ב- 11.20
ירח בדגים
ירח בדגים נכנס ב- 01.25
14.10.09
13.10.09
12.10.09
11.10.09
10.10.09
9.10.09
8.10.09
ירח בבתולה עובר ב- 09.45
ירח באריה
ירח באריה עובר ב- 07.02
ירח בסרטן
ירח בסרטן עובר ב- 03.47
ירח בתאומים
ירח בתאומים
21.10.09
20.10.09
19.10.09
18.10.09
17.10.09
16.10.09
15.10.09
ירח בקשת
ירח בקשת עובר ב- 10.48
ירח בעקרב
ירח בעקרב  נכנס ב- 04.22 מולד הירח בעקרב בשעה 21.14  במעלה 24.59
ירח במאזנים
ירח במאזנים עובר ב- 12.29
ירח בבתולה
228.10.09
27.10.09
26.10.09
25.10.09
24.10.09
23.10.09
22.10.09
ירח בדגים נכנס ב- 08.45
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח בדלי נכנס ב- 08.07
ירח בגדי
ירח בגדי נכנס ב- 08.39
ירח בקשת
31.10.09
30.10.09
29.10.09
ירח בטלה
ירח בטלה נכנס ב- 06.56
ירח בדגים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן