מיקום הירח באוקטובר 2010

7.10
6.10
5.10
4.10
3.10
2.10
1.10
מולד הירח במאזנים בשעה 20.45 במעלה 14.23
ירח נכנס למאזנים ב- 21.51
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 21.59
ירח­ באריה
ירח נכנס לאריה ב- 20.20
ירח בסרטן
14.10
13.10
12.10
11.10
10.10
9.10
8.10
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 06.16
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 00.08
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לערב ב- 21.51
21.10
20.10
19.10
18.10
17.10
16.10
15.10
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 17.22
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 04.51
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 16.23
28.10
27.10
26.10
25.10
24.10
23.10
22.10
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 21.14
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 13.47
ירח בשור
 ירח מלא בשעה 03.36 במעלה 29.32
* ירח נכנס לשור ב- 04.29
ירח בטלה
31.10
30.10
29.10
ירח באריהירח נכנס לאריה ב-02.38
ירח בסרטן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן