מיקום הירח באוקטובר 2011

7.10.11
6.10.11
5.10.11
4.10.11
3.10.11
2.10.11
1.10.11
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 17.17
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 10.15
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 07.41
14.10.11
13.10.11
12.10.11
11.10.11
1­0.10.11
9.10.11
8.10.11
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 03.34
ירח מלא בטלה במעלה 18.25 בשעה  04.05
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 14.57
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 03.13
21.10.11
20.10.11
19.10.11
18.10.11
17.10.11
16.10.11
15.10.11
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 12.05
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 03.37
ירח בתאומים
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומ ים ב- 16.14
28.10.11
27.10.11
26.10.11
25.10.11
24.10.11
23.10.11
22.10.11
ירח נכנס לקשת ב- 16.45
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 19.08. ירח מלאה בעקרב במעלה 3.03 בשעה 21.55
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 17.48
ירח בבתולה
ירח נכנס  לבתולה ב- 16.4
31.10.11
30.10.11
29.10.11
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 18.38
ירח בקשת

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן