מיקום הירח באוקטובר 2012

 7.10.12 6.10.12 5.10.12 4.10.12 3.10.12 2.10.12 1.10.12
ירח נכנס לסרטן ב- 02.45
ירח בתאומים
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 13.46
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 01.26
ירח בטלה
 14.10.12 13.10.12 12.10.12 11.10.12 10.10.12 9.10.12 8.10.12
ירח נכנס למאזנים ב- 01.01
ירח בבתולה
ירח­ בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 21.23
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 13.45
ירח בסרטן
 21.10.12 20.10.12 19.10.12 18.10.12 17.10.12 16.10.12 15.10.12
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 03.40
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 02.25
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 02.06
מולד הירח במאזנים ב- 14.02 במעלה 22.32
 28.10.12 27.10.12 26.10.12 25.10.12 24.10.12 23.10.12 22.10.12
ירח בטלה
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 21.30
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 12.59
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 07.02
 31.10.12 30.10.12 29.10.12ירח נכנס לתאומים ב- 20.40
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 08.15
ירח מלא על ציר עקרב/שור במעלה 06.48 בשעה 21.49

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן