מיקום הירח באוקטובר 2016

7.10.16
6.10.16
5.10.16
4.10.16
3.10.16
 2.10.16 1.10.16
ירח נכנס לגדי ב- 23.40
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב-11.26
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 22.43
מולד הירח במאזנים ב- 03.11 במעלה 8.15
14.10.16
13.10.16
12.10.16
11.10.16
10.10.16
9.­10.16
 8.10.16
ירח נכנס לטלה ב- 18.08
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 15.43
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 09.33
ירח בגדי
ירח בגדי
21.10.16
20.10.16
19.10.16
18.10.16
17.10.16
16.10.16
 15.10.16
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 18.28
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 17.30
ירח בשור
 ירח מלא על ציר מאזנים/טלה ב- 07.23 במעלה 23.14
ירח נכנס לשור ב- 18.04
ירח בטלה
28.10.16
27.10.16
26.10.16
25.10.16
24.10.16
23.10.16
 22.10.16
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 16.51
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 06.16
ירח באריה
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 22.34
31.10.16
 30.10.16 29.10.16
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 05.01
מולד הירח בעקרב ב-19.38 במעלה 7.44
ירח במאזנים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן