מיקום הירח באוקטובר 2017

 7.10.17 6.10.17 5.10.17 4.10.17 3.10.17 2.10.17 1.10.17
ירח נכנס לשור ב- 02.56
ירח בטלה
ירח מלא על ציר מאזנים /טלה ב- 21.40 במעלה 12.43
­ירח נכנס לטלה ב- 23.40
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 17.26
ירח בדלי
 14.10.17 13.10.17 12.10.17 11.10.17 10.10.17 9.10.17 8.10.17
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 09.41
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 06.39
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב – 04.44
ירח בשור
 21.10.17 20.10.17 19.10.17 18.10.17 17.10.17 16.10.17 15.10.17
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 04.41
מולד הירח במאזנים ב- 22.12 במעלה 26.35
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 20.35
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 14.19
 28.10.17 27.10.17 26.10.17 25.10.17 24.10.17 23.10.17 22.10.17
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 15.59
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 03.12
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 14.57
 31.10.17 30.10.17 29.10.17
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 01.46
ירח בדלי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן