מיקום הירח באפריל 2009

7.4.09
6.4.09
5.4.09
4.4.09
3.4.09
2.4.09
1.4.09
ירח בבתולה
ירח בבתולה נכנס ב- 02.01
ירח באריה
­ירח באריה
ירח באריה נכנס ב- 22.32
ירח בסרטן
ירח בסרטן נכנס ב- 19.30
14.4.09
13.4.09
12.4.09
11.4.09
10.4.09
9.4.09
8.4.09
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח בקשת נכנס ב- 21.00
ירח בעקרב
ירח בעקרב נכנס ב-12.22
ירח מלא במאזנים בשעה 17.55 מעלה 19.54
ירח  במאזנים נכנס ב- 065.21
21.4.09
20.4.09
19.4.09
18.4.09
17.4.09
16.4.09
15.4.09
ירח בדגים
ירח בדגים נכנס ב- 08.54
ירח בדלי
ירח בדלי ירח בדלי נכנס ב- 21.18
ירח בגדי
ירח בגדי נכנס ב- 08.27
28.4.09
27.4.09
26.4.09
25.4.09
24.4.09
23.4.09
22.4.09
ירח בתאומים
ירח בתאומים נכנס ב- 00.01
ירח בתאומים
מולד הירח בשור  בשעה 06.23  במעלה 05.04
ירח בשור נכנס ב- 21.46
ירח בטלה
ירח בטלה נכנס ב-17.08
30.4.09
29.4.09
ירח בסרטן
ירח בסרטן נכנס ב- 01.37

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן