מיקום הירח באפריל 2010

7.4.10
6.4.10
5.4.10
4.4.10
3.4.10
2.4.10
1.4.10
ירח נכנס לדלי ב- 14.50
ירח ­בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 03.06
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 18.52
ירח בעקרב
14.4.10
13.4.10
12.4.10
11.4.10
10.4.10
9.4.10
8.4.10
מולד הירח בטלה במעלה 24.27 בשעה 14.29
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 15.30
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 03.47
ירח בדלי
ירח בדלי
21.4.10
20.4.10
19.4.10
18.4.10
17.4.10
16.4.10
15.4.10
ירח נכנס לאריה ב- 17.41
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 13.38
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 08.07
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 00.54
28.4.10
27.4.10
26.4.10
25.4.10
24.4.10
23.4.10
22.4.10
ירח נכנס לעקרב ב- 00.28
ירח מלא במעלה 8.06 על ציר שור/עקרב בשעה 14.17
ירח במאזנים
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 22.16
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 20.18
ירח באריה
30.4.10
29.4.10
ירח נכנס לקשת ב- 04.35
ירח בעקרב

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן