מיקום הירח באפריל 2015

7.4.15
6.4.15
5.4.15
4.4.15
3.4.15
2.4.15
 1.4.15
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 21.04
ירח מלא לוקה על ציר מאזנים ­/טלה במעלה 14.24 בשעה 15.05
ירח נכנס למאזנים ב- 10.07
ירח בבתולה
ירח בבתולה
14.4.15
13.4.15
12.4.15
11.4.15
10.4.15
9.4.15
8.4.15
ירח נכנס לדגים ב- 23.11
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 20.44
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 15.46
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 08.08
21.4.15
20.4.15
19.4.15
18.4.15
17.4.15
16.4.15
15.4.15
ירח נכנס לתאומים ב- 02.28
ירח בשור
ירח בשור
מלד הירח בטלה במעלה 28.26 בשעה 21.57
*** ירח נכנס לשור ב- 23.31
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 23.59
ירח בדגים
28.4.15
27.4.15
26.4.15
25.4.15
24.4.15
23.4.15
22.4.15
ירח נכנס לבתולה ב- 04.07
ירח באריה
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 16.12
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 07.25
ירח בתאומים
30.4.15
29.4.15

ירח נכנס למאזנים ב- 17.03
ירח בבתולה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן