מיקום הירח באפריל 2017

7.4.17
6.4.17
5.4.17
4.4.17
3.4.17
2.4.17
1.4.17
ירח נכנס לבתולה ב- 07.20
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 0­1.15
ירח בסרטן
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 21.47
ירח בתאומים
14.4.17
13.4.17
12.4.17
11.4.17
10.4.17
9.4.17
8.4.17
ירח נכנס לקשת ב- 13.27
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 01.42
* ירח מלא במאזנים ב- 09.08 במעלה
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 15.34
ירח בבתולה
21.4.17
20.4.17
19.4.17
18.4.17
17.4.17
16.4.17
15.4.17
ירח נכנס לדגים ב- 22.43
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 13.52
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 02.04
ירח בקשת
ירח בקשת
28.4.17
27.4.17
26.4.17
25.4.17
24.4.17
23.4.17
22.4.17
ירח נכנס לתאומים ב- 04.39
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 04.56
*מולד הירח בשור  ב- 15.16 במעלה 6.27
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 03.32
ירח בדגים
ירח בדגים
30.4.17
29.4.17

ירח נכנס לסרטן ב- 04.28
ירח בתאומים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן