מיקום הירח באפריל 2019

1.4.19 2.4.19 3.4.19 4.4.19 5.4.19 6.4.19 7.4.19
ירח נכנס לדגים ב- 16.48 ירח בדגים ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב–5.56 מולד הירח בטלה ב-11.50
במעלה 15.17
ירח נכנס לשור ב-15.06 ירח בשור
8.4.19 9.4.19 10.4.19 11.4.19 12.4.19 13.4.19 14.4.19
ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב-00.15 ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב-06.31 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב-10.50 ירח באריה
15.4.19 16.4.19 17.4.19 18.4.19 19.4.19 20.4.19 21.4.19
ירח נכנס לבתולה ב- 13.14 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב-14.22 ירח במאזנים ירח מלא על ציר טלה/מאזנים ב-14.12 במעלה 29.07

ירח נכנס לעקרב ב- 16.40
ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב-18.59
22.4.19 23.4.19 24.4.19 25.4.19 26.4.19 27.4.19 28.4.19
ירח בקשת ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב-01.50 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 12.27 ירח בדלי ירח בדלי
29.4.19 30.4.19          
ירח נכנס לדגים ב-01.11 ירח בדגים          

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן