מיקום הירח באפריל 2019

1.4.192.4.193.4.194.4.195.4.196.4.197.4.19
ירח נכנס לדגים ב- 16.48ירח בדגיםירח בדגיםירח נכנס לטלה ב–5.56מולד הירח בטלה ב-11.50
במעלה 15.17
ירח נכנס לשור ב-15.06ירח בשור
8.4.199.4.1910.4.1911.4.1912.4.1913.4.1914.4.19
ירח בשורירח נכנס לתאומים ב-00.15ירח בתאומיםירח נכנס לסרטן ב-06.31ירח בסרטןירח נכנס לאריה ב-10.50ירח באריה
15.4.1916.4.1917.4.1918.4.1919.4.1920.4.1921.4.19
ירח נכנס לבתולה ב- 13.14ירח בבתולהירח נכנס למאזנים ב-14.22ירח במאזניםירח מלא על ציר טלה/מאזנים ב-14.12 במעלה 29.07

ירח נכנס לעקרב ב- 16.40
ירח בעקרבירח נכנס לקשת ב-18.59
22.4.1923.4.1924.4.1925.4.1926.4.1927.4.1928.4.19
ירח בקשתירח בקשתירח נכנס לגדי ב-01.50ירח בגדיירח נכנס לדלי ב- 12.27ירח בדליירח בדלי
29.4.1930.4.19
ירח נכנס לדגים ב-01.11ירח בדגים

כתוב/כתבי תגובה