מיקום הירח בדצמבר 2009

7.12.09
6.12.09
5.12.09
4.12.09
3.12.09
2.12.09
1.12.09
ירח בבתולה נכנס ב- 21.05
ירח באריה
יר­ח באריה נכנס ב- 19.06
ירח בסרטן
ירח בסרטן נכנס ב- 18.00
ירח מלא בתאומים במעלה 10.15 בשעה 09.31
ירח בתאומים נכנס ב- 16.23
14.12.09
13.12.09
12.12.09
11.12.09
10.12.09
9.12.09
8.12.09
ירח בקשת נכנס ב- 14.24
ירח בעקרב
ירח בעקרב נכנס ב- 06.31
ירח במאזנים
ירח במאזנים
ירח במאזנים נכנס ב- 23.46
ירח בבתולה
21.12.09
20.12.09
19.12.09
18.12.09
17.12.09
16.12.09
15.12.09
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח בדלי נכנס ב- 12.38
ירח בגדי
ירח בגדי
מולד הירח בקשת במעלה 24.40 בשעה 14.03 הירח נכנס לגדי ב-23.31
ירח בקשת
28.12.09
27.12.09
26.12.09
25.12.09
24.12.09
23.12.09
22.12.09
ירח בשור
ירח בשור
ירח בשור נכנס ב- 22.26
ירח בטלה
ירח בטלה נכנס ב- 13.39
ירח בדגים
ירח בדגים נכנס ב- 01.41
31.12.09
30.12.09
29.12.09
ירח בסרטן נכנס ב-03.45  *ליקוי הירח המלא במעלה 10.15 בשעה 21.24
ירח בתאומים
ירח בתאומים נכנס ב- 03.13

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן