מיקום הירח בדצמבר 2010

7.12
6.12 ­
5.12
4.12
3.12
2.12
1.12
ירח עובר לגדי ב- 01.15
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח עובר לקשת ב- 19.59
ירח בעקרב
ירח עובר לעקרב ב- 14.43
ירח במאזנים
14.12
13.12
12.12
11.12
10.12
9.12
8.12
ירח עובר לטלה ב-09.15
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח עובר לדגים ב- 20.40
ירח בדלי
ירח עובר לדלי ב- 09.30
ירח בגדי
21.12
20.12
19.12
18.12
17.12
16.12
15.12
ליקוי ירח מלא במעלה 29.21 תאומים ב- 10.20- ירח עובר לסרטן ב- 11.21
ירח בתאומים
ירח עובר לתאומים ב- 05.37
ירח בשור
ירח בשור
ירח עובר לשור ב- 20.48
ירח בטלה
28.12
27.12
26.12
25.12
24.12
23.12
22.12
ירח במאזנים
ירח עובר למאזנים ב- 19.37
ירח בבתולה
ירח עובר לבתולה ב- 17.13
ירח באריה
ירח עובר לאריה ב- 14.50
ירח בסרטן
31.12
30.12
29.12
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח עובר לעקרב ב- 22.49

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן