מיקום הירח בדצמבר 2015

7.12.15
6.12.15
5.12.15
4.12.15
3.12.15
2.12.15
1.12.15
ירח נכנס לעקרב ב- 13.29
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 00.33
ירח בבתולה
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 12.09
ירח באריה
14.12.15
13.12.15
12.12.15
11.12.15
10.12.15
9.12.15
8.12.15
ירח נכנס לדלי ב- 13.25
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 08.46
***מולד הירח ב­קשת ב -12.29 במעלה 19.03
ירח נכנס לקשת ב- 00.25
ירח בעקרב
ירח בעקרב
21.12.15
20.12.15
19.12.15
18.12.15
17.12.15
16.12.15
15.12.15
ירח נכנס לשור ב- 02.20
ירח בטלה
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 23.26
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 19.24
ירח בדלי
28.12.15
27.12.15
26.12.15
25.12.15
24.12.15
23.12.15
22.12.15
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 12.31
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 06.26***ירח מלא על ציר סרטן/גדי ב- 13.11 במעלה 03.19
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 04.31
ירח בשור
31.12.15
30.12.15
29.12.15
ירח בבתולה
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 20.58

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן