מיקום הירח ביולי 2018

7.7.18
6.7.18
5.7.18
4.7.18
3.7.18
2.7.19
1.7.18
ירח נכנס לשור ב- 15.51
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 07.50
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 20.31
ירח בדלי
14.7.18
13.7.18
12.7.18
11.7.18
10.7.18
9.7.18
8.7.18
ירח באריה
מולד הירח מלווה בליקוי ב- 05.48 במעלה 20.41 בסרטן

ירח נכנס לאריה ב- 20.31
­ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 20.58
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 19.58
ירח בשור
21.7.18
20.7.18
19.7.18
18.7.18
17.7.18
16.7.18
15.7.18
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב-04.13
ירח במאזנים
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 22.42
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 20.31
28.7.18
27.7.18
26.7.18
25.7.18
24.7.18
23.7.18
22.7.18
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 13.41

ירח מלא על ציר אריה דלי מלווה בליקוי ב- 23.20 במעלה 04.45
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 00.48
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 13.12
31.7.18
30.7.18
29.7.18
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 02.28
ירח בדלי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן