מיקום הירח ביולי 2019

1.7.192.7.193.7.194.7.195.7.196.7.197.7.19
ירח בתאומיםירח נכנס לסרטן ב- 04.24
מולד הירח לוקה בסרטן
במעלה 10.38 ב- 22.16
ירח בסרטןירח נכנס לאריה ב- 06.18ירח באריהירח נכנס לבתולה ב- 07.24ירח בבתולה

8.7.19
9.7.1010.7.1911.7.1912.7.1913.7.1914.7.19
ירח נכנס למאזנים ב- 09.07ירח במאזניםירח נכנס לעקרב ב- 12.29ירח בעקרבירח נכנס לקשת ב- 18.05ירח בקשתירח בקשת
15.7.1916.7.1917.7.1918.7.1919.7.1920.7.1921.7.19
ירח נכנס לגדי ב- 02.05ירח בגדיירח מלא לוקה
על ציר סרטן/גדי
במעלה 25.04 ב- 00.38
ירח נכנס לדלי ב- 12.19
ירח בדליירח בדליירח נכנס לדגים ב- 00.19ירח בדגים
22.7.1923.7.1924.7.1925.7.1926.7.1927.7.1928.7.19
ירח נכנס לטלה ב- 13.02ירח בטלהירח בטלהירח נכנס לשור ב- 00.42ירח בשורירח נכנס לתאומים ב- 09.29ירח בתאומים
29.7.1930.7.1931.7.19
ירח נכנס לסרטן ב- 14.31ירח בסרטןירח נכנס לאריה ב- 16.18

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן