מיקום הירח ביוני 2015

7.6.16
6.6.16
5.6.16
4.6.16
3.6.16
2.6.16
 1.6.16
ירח בסרטן
ירח­ נכנס לסרטן ב- 06.41
מולד הירח בתאומים ב- 05.59 במעלה 14.53
ירח נכנס לתאומים ב- 06.01
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 05.46
ירח בטלה
14.6.16
13.6.16
12.6.16
11.6.16
10.6.16
9.6.16
 8.6.16
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 03.33
ירח בבתולה
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 16.45
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 09.47
21.6.16
20.6.16
19.6.16
18.6.16
17.6.16
16.6.16
 15.6.16
ירח בגדי
ירח מלא שני על ציר תאומים /קשת ב -14.02 במעלה 29.33
ירח נכנס לדגי ב- 14.55
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 04.34
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 16.18
28.6.16
27.6.16
26.6.16
25.6.16
24.6.16
23.6.16
 22.6.16
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 10.08
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 05.30
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 23.08
30.6.16
 29.6.16

ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 13.03

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן