מיקום הירח ביוני 2019

1.6.192.6.193.6.194.6.195.6.196.6.197.6.19
ירח בשורירח נכנס לתאומים ב- 14.48מולד הירח בתאומים
במעלה 12.34. ב- 13.02
ירח נכנס לסרטן ב- 19.17ירח בסרטןירח נכנס לאריה ב- 22.16ירח באריה
8.6.199.6.1910.6.1911.6.1912.6.1913.6.1914.6.19
ירח באריהירח נכנס לבתולה ב- 00.45ירח בבתולהירח נכנס למאזנים ב- 03.29ירח במאזניםירח נכנס לעקרב ב- 07.02ירח בעקרב
15.6.1916.6.1917.6.1918.6.1919.6.1920.6.1921.6.19
ירח נכנס לקשת ב- 12.03ירח בקשתירח מלא על ציר
קשת/תאומים
במעלה 25.53 ב- 11.31
ירח נכנס לגדי ב- 19.13-
ירח בגדיירח בגדיירח נכנס לדלי ב- 05.00ירח בדלי
22.6.1923.6.1924.6.1925.6.1926.6.1927.6.1928.6.19
ירח נכנס לדגים ב- 17.01ירח בדגיםירח בדגיםירח נכנס לטלה ב- -5.38ירח בטלהירח נכנס לשור ב- 16.32ירח בשור
29.6.1930.6.19
ירח בתאומיםירח נכנס לסרטן ב- 00.09

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן