מיקום הירח בינואר 2009

7.1.09 6.1.09 5.1.09 4.1.09 3.1.09 2.1.091.1.09
ירח בתאומים עובר ב
– 20.11
ירח בשור
ירח שור עובר ב- 17.45
ירח בטל­ה
ירח בטלה עובר ב- 11.49
ירח בדגים
ירח בדגים עובר ב- 02.27
 14.1.09 13.1.09 12.1.09 11.1.09 10.1.09 9.1.09 8.1.09
ירח בבתולה
ירח בבתולה עובר ב- 20.32
ירח באריה
ירח באריה עובר ב-19.40
ירח בסרטן
ירח בסרטן עובר ב- 20.13
ירח בתאומים
 21.1.09 20.1.09 19.1.09 18.1.09 17.1.0916.1.09 15.1.09
ירח בקשת
ירח בקשת עובר ב- 19.29
ירח בעקרב
ירח בעקרב עובר ב- 08.20
ירח במאזנים
ירח במאזנים עובר ב- 00.29
ירח בבתולה
 28.1.09 27.1.09 26.1.09 25.1.09 24.1.09 23.1.09 22.1.09
ירח בדגים עובר ב- 08.12
ירח בדלי
ירח בדלי *ליקוי חמה*
ירח בדלי עובר ב- 20.56
ירח בגדי
ירח בגדי עובר ב-08.18
ירח בקשת
31.1.09
30.1.09
29.1.09
ירח בטלה
ירח לה עובר ב- 17.24
ירח בדגים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן