מיקום הירח בינואר 2015

 7.1.15 6.1.15 5.1.15 4.1.15 3.1.15 2.1.15 1.1.15
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 13.02
ירח מלא על ציר גדי/סרטן במעלה 14.31 בשעה 06.53
ירח נכנס לסרטן ב- 03.07
ירח בתאומי­ם
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב – 19.08
 14.1.15 13.1.15 12.1.15 11.1.15 10.1.15 9.1.15 8.1.15
ירח נכנס לעקרב ב- 01.44
ירח במאזניים
ירח במאזניים
ירח נכנס למאזניים ב- 13.56
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 00.58
ירח באריה
 21.1.15 20.1.15 19.1.15 18.1.15 17.1.15 16.1.15 15.15
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 14.59
* מולד הירח בדלי במעלה 0.09 בשעה 15.13
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 14.04
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 10.01
ירח בעקרב
 28.1.15 27.1.15 26.1.15 25.1.1524.1.15 23.1.15 22.1.15
ירח בשור
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 18.37
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 15.31
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 14.47
31.1.15
30.1.15 29.1.15
ירח נכנס לסרטן ב- 09.08
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 00.36

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן