מיקום הירח בינואר 2018

 7.1.18 6.1.18 5.1.18 4.1.18 3.1.18 2.1.18 1.1.18
ירח נכנס למאזנים ב- 14.14
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 10.12
­ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 09.22
ירח מלא על ציר גדי/סרטן במעלה 11.38 ב- 04.24
ירח נכנס לסרטן ב- 10.10
 14.1.18 13.1.18 12.1.18 11.1.19 10.1.18 9.1.18 8.1.18
ירח נכנס לגדי ב- 21.42
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 09.04
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 22.05
ירח במאזנים
 21.1.18 20.1.18 19.1.18 18.1.18 17.1.18 16.1.18 15.1.18
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 22.26
ירח בדלי
מולד הירח בגדי במעלה 26.54 ב- 04.17

ירח נכנס לדלי ב- 10.32
ירח בגדי
ירח בגדי
 28.1.18 27.1.18 26.1.18 25.1.18 24.1.18 23.1.18 22.1.18
ירח נכנס לסרטן ב- 20.57
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 19.40
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 15.39
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב – 08.27
 31.1.18 30.1.18 29.1.18
ירח מלא – לוקה על ציר דלי/אריה במעלה 11.37 ב- 15.27
ירח נכנס לאריה ב- 20.53
ירח בסרטן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן