מיקום הירח בינואר 2019

07.01.1906.01.1905.01.1904.01.1903.01.1902.01.1901.01.19
ירח נכנס לדלי ב- 08.46מולד הירח מלווה בליקוי ב- 03.27
מעלה 15.25
ירח בגדיירח נכנס לגדי ב-20.55ירח בקשתירח נכנס לקשת ב-10.58ירח בעקרב
14.01.1913.01.1912.01.1911.01.1910.01.1909.01.1908.01.19
ירח נכנס לשור ב- 20.31ירח בטלהירח נכנס לטלה ב- 10.18ירח בדגיםירח בדגיםירח נכנס לדגים ב- 21.44ירח בדלי
21.01.1920.01.1919.01.1918.01.1917.01.1916.01.1915.01.19
ירח נכנס לאריה ב- 05.54

ירח מלא לוקה על
ציר דלי/אריה ב- 07.16 במעלה 0.52
ירח בסרטןירח נכנס לסרטן ב- 05.44ירח בתאומיםירח נכנס לתאומים ב- 03.00ירח בשורירח בשור
28.01.1927.01.1926.01.1925.01.1924.01.1923.01.1922.01.19
ירח בעקרבירח נכנס לעקרב -ב 09.31ירח במאזניםירח נכנס למאזנים ב- 06.02ירח בבתולהירח נכנס לבתולה ב- 05.22ירח באריה
31.01.1930.01.1929.01.19
ירח בקשתירח בקשתירח נכנס לקשת ב- 16.33

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן