מיקום הירח במאי 2011

7.5.11
6.5.11
5.5.11
4.5.11
3.5.11
2.5.11
1.5.11
ירח עובר לסרטן ב- 05.31
ירח בתאומים
­ירח בתאומים
ירח עובר לתאומים ב- 20.08
 מולד הירח בשור במעלה 12.30 בשעה 09.50
ירח עובר לשור ב- 08.58
ירח בטלה
14.5.11
13.5.11
12.5.11
11.5.11
10.5.11
9.5.11
8.5.11
ירח במאזנים
ירח עובר למאזנים ב- 18.56
ירח בבתולה
ירח עובר לבתולה ב- 16.58
ירח באריה
ירח עובר לאריה ב-12.35
ירח בסרטן
21.5.11
20.5.11
19.5.11
18.5.11
17.5.11
16.5.11
15.5.11
ירח בגדי
ירח בגדי
ירח עובר  לגדי ב- 23.15
ירח בקשת
ירח מלא בעקרב במעלה 26.14 בשעה 14.08 ירח עובר לקשת ב- 18.22
ירח בעקרב
ירח עובר לעקרב ב- 19.31
28.5.11
27.5.11
26.5.11
25.5.11
24.5.11
23.5.11
22.5.11
ירח בטלה
ירח עובר לטלה ב- 03.36
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח עובר לדגים ב- 15.23
ירח בדלי
ירח עובר לדלי ב- 05.31
31.5.11
30.5.11
29.5.11
ירח בשור
ירח בשור
ירח עובר לשור ב- 16.01

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן