מיקום הירח במאי 2015

 7.5.15 6.5.15 5.5.15 4.5.15 3.5.15 2.5.15 1.5.15
ירח נכנס לגדי ב- 21.16
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 14.12
ירח מלא בעקרב במעלה 13.23 בשעה 06.23
ירח נכנס לעקרב ב- 04.47
ירח במאזני­ם
ירח במאזנים
 14.5.15 13.5.15 12.5.15 11.5.15 10.5.15 9.5.15 8.5.15
ירח נכנס לטלה ב- 08.13
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 05.53
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 02.22
ירח בגדי
ירח בגדי
21.5.15
20.5.15
19.5.15
18.5.15
17.5.15
16.5.15
15.5.15
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 16.55
ירח בתאומים
מולד הירח בשור  במעלה 26.56 בשעה 07.13
*** ירח נכנס לתאומים ב- 12.27
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 10.02
ירח בטלה
28.5.15
27.5.15
26.5.15
25.5.15
24.5.15
23.5.15
22.5.15
ירח נכנס למאזנים ב- 00.42
ירח בבתולה
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 11.51
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 00.42
ירח בסרטן
31.5.15
30.5.15
29.5.15
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 12.33
ירח במאזנים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן