מיקום הירח במאי 2018

7.5.18
6.5.18
5.5.18
4.5.18
3.5.18
2.5.18
1.5.18
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 17.48
ירח בגדי
ירח נכנס ל­גדי ב- 05.06
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב-18.19
14.5.18
13.5.18
12.5.18
11.5.18
10.5.18
9.5.18
8.5.18
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 21.15
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 15.40
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 06.11
ירח בדלי
21.5.18
20.5.18
19.5.28
18.5.18
17.5.18
16.5.18
15.5.18
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 02.10
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 00.47
ירח בתאומים
ירח בתאומים
מולד הירח בשור ב- 13.48 במעלה 24.36

ירח נכנס לשור ב- 23.43
28.5.18
27.5.18
26.8.18
25.5.18
24.5.18
23.5.18
22.5.18
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 16.39
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 09.52
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 05.03
31.5.18
30.5.18
29.5.18
ירח נכנס לגדי ב- 12.26
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 01.29

*ירח מלא על ציר תאומים קשת ב- 17.19 במעלה 08.10

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן