מיקום הירח במרץ 2016

 7.3.16 6.3.16 5.3.16 4.3.16 3.3.16 2.3.16 1.3.16
ירח נכנס לדגים ב- 21.08
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 18.22
ירח נכנס לגדי ב- 12.01
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח בקשת
 14.3.16 13.3.16 12.3.16 11.3.16 10.3.16 9.3.16 8.3.16
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 23.03
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 2­1.44
ירח בטלה
*** מולד הירח לוקה בדגים במעלה 18.56 בשעה 04.54
*** ירח נכנס לטלה ב- 21.40
ירח בדגים
 21.3.16 20.3.16 19.3.16 18.3.16 17.3.16 16.3.16 15.3.16
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 21.39
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 09.54
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 02.56
ירח בתאומים
 28.3.16 27.3.16 26.3.16 25.3.16 24.3.16 23.3.16 22.3.16
ירח נכנס לקשת ב-09.46
ירח בעקרב
ירח בעקרב
*שעון קיץ 02.00

ירח נכנס לעקרב ב- 21.09
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 07.23
***ירח מלא לוקה על ציר טלה/מאזנים ב- 14.01 במעלה 03.17
ירח בבתולה
 31.3.13 30.3.13 29.3.16
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 20.45
ירח בקשת

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן