מיקום הירח במרץ 2018

7.3.18
6.3.18
5.3.18
4.3.18
3.3.18
2.3.18
 1.3.18
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 15.23
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב-­ 10.20
ירח מלא על ציר דגים/בתולה במעלה 11.23 ב 02.51
ירח נכנס לבתולה ב- 07.57
14.3.18
13.3.18
12.3.18
11.3.18
10.3.18
9.3.19
 8.3.18
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 00.44
ירח בגדי
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 11.52
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב-00.03
21.3.18
20.3.18
19.3.18
18.3.18
17.3.18
16.3.18
 15.3.18
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 03.07

שנה טובה:) שמש נכנס לטלה ב- 18.15
ירח בטלה
ירח בטלה
מולד הירח בדגים במעלה 26.53 ב- 15.12

ירח נכנס לטלה ב- 20.57
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 12.12
28.3.18
27.3.18
26.3.18
25.3.18
24.3.18
23.3.18
 22.3.18
ירח נכנס לבתולה ב- 17.30
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 14.45
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 11.53
שעון קיץ 02.00

ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 07.20
31.3.18
30.3.18
 29.3.18
ירח מלא על ציר טלה/מאזנים במעלה 10.45 ב- 15.37
ירח נכנס למאזנים ב- 20.52
ירח בבתולה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן