מיקום הירח במרץ 2019

07.03.1906.03.1905.03.1904.03.1903.03.1902.03.1901.03.19
ירח נכנס לטלה ב- 22.27מולד הירח בדגים ב- 18.04
במעלה 15.47
ירח נכנס לדגים ב- 10.11ירח בדליירח בדליירח נכנס לדלי ב- 21.06ירח בגדי
14.03.1913.03.1912.09.1911.03.1910.03.1909.03.1908.03.19
ירח נכנס לסרטן ב- 23.49ירח בתאומיםירח נכנס לתאומים ב- 17.48ירח בשורירח נכנס לשור ב- 09.10ירח בטלהירח בטלה
21.03.1920.03.1919.03.1918.03.1917.03.1916.03.1915.03.19
ירח נכנס למאזנים ב- 03.28

ירח מלא על ציר
מאזנים/טלה ב -03.43 במעלה 0.09
ירח בבתולהירח נכנס לבתולה ב- 03.41ירח באריהירח נכנס לאריה ב- 02.57ירח בסרטןירח בסרטן
28.03.1927.03.1926.03.1925.03.1924.03.1923.03.1922.03.19
ירח בגדיירח נכנס לגדי ב- 16.07ירח בקשתירח נכנס לקשת ב- 09.06ירח בעקרבירח נכנס לעקרב 04.16ירח במאזנים
31.03.1930.03.1929.03.19
ירח בדליירח נכנס לדלי ב- 04.46שעון קיץ

ירח בגדי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן