מיקום הירח בנובמבר 2009

7.11.09
6.11.09
5.11.09
4.11.09
3.11.09
2.11.09
1.11.09
ירח בסרטן
ירח בסרטן נכנס ב- 08.42
­ירח בתאומים
ירח בתאומים נכנס ב- 05.52
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 01.44 ירח מלא במעלה 10.30 בשעה 21.15
ירח בטלה
14.11.09
13.11.09
12.11.09
11.11.09
10.11.09
9.11.09
8.11.09
ירח בעקרב נכנס ב- 23.23
ירח במאזנים
ירח במאזנים נכנס ב- 18.22
ירח בבתולה
ירח בבתולה נכנס ב- 14.30
ירח באריה
ירח באריה נכנס ב- 11.22
21.11.09
20.11.09
19.11.09
18.11.09
17.11.09
16.11.09
15.11.09
ירח בגדי
ירח בגדי נכנס ב- 16.00
ירח בקשת
ירח בקשת נכנס ב- 06.21
ירח בעקרב מולד  במעלה 24.34 בשעה 21.14
ירח בעקרב
28.11.09
27.11.09
26.11.09
25.11.09
24.11.09
23.11.09
22.11.09
ירח בטלה
ירח בטלה נכנס ב- 04.10
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח בדגים נכנס ב- 17.08
ירח בדלי
ירח בדלי נכנס ב- 04.10
30.11.09
29.11.09
ירח בשור
ירח בשור נכנס ב- 11.33

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן