מיקום הירח בנובמבר 2010

7.11
6.11
5.11
4.11
3.11
2.11
1.11
ירח נכנס לקשת ב- 10.27מולד הירח בעקרב, בשעה 06.51 במעלה 13.40ירח נכנס לעקרב ב- 09.15ירח במאזניםירח נכנס למאזנים ב- 07­.18
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 05.51
14.11
13.11
12.11
11.11
10.11
9.11
8.11
ירח בדלי
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 00.31
ירח בגדי
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 15.36
ירח בקשת
21.11
20.11
19.11
18.11
17.11
16.11
15.11
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 00.04
ירח בטלה
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 00.58
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב-00.23
28.11
27.11
26.11
25.11
24.11
23.11
22.11
ירח נכנס לבתולה ב- 11.33
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 08.01
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 03.13
ירח בתאומים
ירח נכנס תאומים ב- 20.45
30.11
29.11
ירח נכנס למאזנים ב- 14.15
ירח בבתולה

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן