מיקום הירח בנובמבר 2015

7.11.15
6.11.15
5.11.15
4.11.15
3.11.15
2.11.15
 1.11.15
ירח נכנס למאזנים ב- 17.14
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 04.22
ירח באריה
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 17.47
ירח בסרטן
14.11.15
13.11.15
12.11.15
11.11.15
10.11.15
9.11.15
 8.11.15
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 17.14
מולד הירח בעקרב ב- 19.47 במעלה 19.01  ­
ירח נכנס לעקרב ב- 06.02
ירח במאזנים
ירח במאזנים
21.11.15
20.11.15
19.11.15
18.11.15
17.11.15
16.11.15
 15.11.15
ירח נכנס לטלה ב- 17.12
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 14.21
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 09.24
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 02.21
28.11.15
27.11.15
26.11.15
25.11.15
24.11.15
23.11.15
 22.11.15
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 21.26
ירח מלא על ציר תאומים קשת ב- 00.44 במעלה 03.20
ירח נכנס לתאומים ב- 19.15
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 18.26
ירח בטלה
30.11.15
 29.11.15

ירח נכנס לאריה ב- 02.47
ירח בסרטן

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן