מיקום הירח בנובמבר 2018

7.11.18
6.11.18
5.11.18
4.11.18
3.11.18
2.11.18
1.11.18
מולד הירח בעקרב ב= 18.02 במעלה 15.11
ירח נכנס לעקרב ב-15.02
ירח במאזנים
ירח נכנס מאזנים ב- 1­1.01
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 07.48
ירח באריה
14.11.18
13.11.18
12.11.18
11.11.18
10.11.18
9.11.18
8.11.18
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 17.45
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 05.54
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 20.59
21.11.18
20.11.18
19.11.18
18.11.18
17.11.18
16.11.18
15.11.18
ירח נכנס לשור ב- 01.43
ירח בטלה
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 17.56
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 06.41
ירח בדלי
28.11.18
27.11.18
26.11.18
25.11.18
24.11.18
23.11.18
22.11.18
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 10.35
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 08.38
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 06.10

*ירח מלא על ציר קשת תאומים ב- 07.39 במעלה -.52
ירח בשור
30.11.18
29.11.18

ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 13.08

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן