מיקום הירח בספטמבר 2015

7.9.15
6.9.15
5.9.15
4.9.15
3.9.15
2.9.15
1.9.15
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 20.39
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 14.47
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 12.01
ירח בטלה
14.9.15
13.9.15
12.9.15
11.­9.15
10.9.15
9.9.15
8.9.15
ירח נכנס למאזנים ב- 05.41
*ליקוי במולד הירח  במעלה 20.10 בבתולה בשעה 09.41
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 16.55
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 05.36
ירח בסרטן
21.9.15
20.9.15
19.9.15
18.9.15
17.9.15
16.9.15
15.9.15
ירח נכנס לגדי ב- 15.32
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 06.31
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 18.42
ירח במאזנים
28.9.15
27.9.15
26.9.15
25.9.15
24.9.15
23.9.15
22.9.15
*ירח מלא לוקה במעלה   4.40  על ציר מאזנים/טלה בשעה 05.50
ירח נכנס לטלה ב- 22.28
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 22.43
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 20.51
ירח בגדי
30.9.15
29.9.15

ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 21.57

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן