מיקום הירח בספטמבר 2017

 7.9.17 6.9.17 5.9.17 4.9.17 3.9.17 2.9.17 1.9.17
ירח נכנס לטלה ב- 15.01
ירח מלא על ציר דגים /בתולה ב- 10.03 במעלה 13.53
ירח נכנס לדגים ב- 08.28
ירח ב­דלי
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- ב- 23.06
ירח בגדי
 14.9.17 13.9.17 12.9.17 11.9.17 10.9.17 9.9.17 8.9.17
ירח נכנס לסרטן ב- 01.12
ירח בתאומים
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 22.29
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 19.22
ירח בטלה
 21.9.17 20.9.17 19.9.17 18.7.17 17.9.17 16.7.17 15.9.17
ירח במאזנים
מולד הירח בבתולה ב- 08.30 במעלה 27.27
ירח נכנס למאזנים ב- 13.06
ירח בבתולה
ירח נכנס לבתולה ב- 07.52
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- 04.09
ירח בסרטן
 28.9.17 27.9.17 26.9.17 25.9.17 24.9.17 23.9.17 22.9.17
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 19.24
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 07.01
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 20.20

 30.9.17 29.9.17

ירח נכנס לדלי ב- 07.40
ירח בגדי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן