מיקום הירח בספטמבר 2018

7.9.18
6.9.18
5.9.18
4.9.18
3.9.18
2.8.18
1.9.17
ירח באריה
ירח נכנס לאריה ב- ­16.54
ירח בסרטן
ירח נכנס לסרטן ב- 15.03
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 11.02
ירח בשור
14.9.18
13.9.18
12.9.18
11.9.18
10.9.18
9.9.16
8.9.18
ירח בעקרב
ירח בעקרב
ירח נכנס לעקרב ב- 21.15
ירח במאזנים
ירח נכנס למאזנים ב- 18.20
מולד הירח בבתולה ב- 21.01 במעלה 17.00
ירח נכנס לבתולה ב- 17.28
21.9.18
20.9.18
19.9.18
18.9.18
17.9.18
16.9.18
15.9.18
ירח בדלי
ירח נכנס לדלי ב- 02.52
ירח בגדי
ירח נכנס לגדי ב- 14.07
ירח בקשת
ירח בקשת
ירח נכנס לקשת ב- 03.45
28.9.18
27.9.18
26.9.18
25.9.18
24.9.18
23.9.18
22.9.18
ירח בשור
ירח נכנס לשור ב- 10.15
ירח בטלה
ירח נכנס לטלה ב- 02.03

* ירח מלא על ציר מאזנים טלה ב- 05.52 במעלה 01.59
ירח בדגים
ירח בדגים
ירח נכנס לדגים ב- 15.27
30.9.18
29.9.18
ירח בתאומים
ירח נכנס לתאומים ב- 16.26

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן