מיקום הירח בפברואר 2009

7.2.09
6.2.09
5.2.09
4.2.09
3.2.09
2.2.09
1.2.09
ירח בסרטן
­ירח בסרטן עובר ב- 06.05
ירח בתאומים
ירח בתאומים עובר ב-04.14
ירח בשור
ירח בשור עובר ב- 00.08
ירח בטלה
14.2.09
13.2.09
12.2.09
11.2.09
10.2.09
9.2.09
8.2.09
ירח בעקרב עובר ב- 16.50
ירח במאזנים
ירח במאזנים עובר ב- 10.32
ירח בבתולה
ירח בבתולה עובר ב- 07.38
ירח באריה *ליקוי לבנה*
ירח באריה עובר ב- 05.43
21.2.09
20.2.09
19.2.09
18.2.09
17.2.09
16.2.09
15.2.09
ירח בגדי
ירח בגדי
ירח בגדי עבור ב- 15.25
ירח בקשת
ירח בקשת עובר ב- 02.53
ירח בעקרב
ירח בעקרב
28.2.09
27.2.09
26.2.09
25.2.09
24.2.09
23.2.09
22.2.09
ירח בטלה
ירח בטלה
ירח בטלה עבור ב- 23.23
ירח בדגים
ירח בדגים עובר ב- 14.59
ירח בדלי
ירח בדלי עובר ב- 04.06

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן