מיקום הירח בפברואר 2019

07.02.1906.02.1905.02.1904.02.1903.02.1902.02.1901.02.19
ירח בדגיםירח נכנס לדגים ב – 04.02ירח בדלימולד הירח בדלי ב- 23.04
במעלה 15.45
ירח נכנס לדלי ב- 15.03ירח בגדיירח נכנס לגדי ב- 02.47
14.02.1913.02.1912.02.1911.02.1910.02.1909.02.1908.02.19
ירח בתאומיםירח נכנס לתאומים ב- 11.32ירח בשורירח נכנס לשור ב- 03.28ירח בטלהירח בטלהירח נכנס לטלה ב- 16.34
21.02.1920.02.1919.02.1918.02.1917.02.1916.02.1915.02.19
ירח נכנס למאזנים ב- 16.17ירח בבתולהירח נכנס לבתולה ב- 16.47

ירח מלא על ציר
דגים בתולה ב- 17.54 במעלה 0.42
ירח באריהירח נכנס לאריה ב- 17.21ירח בסרטן ירח נכנס לסרטן ב- 16.03
28.02.1927.02.1926.02.1925.02.1924.02.1923.02.1922.02.19
ירח נכנס לגדי ב- 08.48ירח בקשתירח בקשתירח נכנס לקשת ב- 23.18ירח בעקרבירח נכנס לעקרב ב- 17.56ירח במאזנים

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן