מיקום הירח מאי 2020

1.5.20 2.5.20 3.5.20 4.5.20 5.5.20 6.5.20 7.5.20
ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 08.35 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 10.09 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרס ב- 09.05 ירח מלא על ציר שור/עקרב במעלה 17.20 ב – 13.45
8.5.20 9.5.20 10.5.20 11.5.20 12.5.20 13.5.20 14.5.20
ירח נכנס לקשת ב- 10.15 ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב- 12.38 ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 18.38 ירח בדלי ירח בדלי
15.5.20 16.5.20 17.5.20 18.5.20 19.5.20 20.5.20 21.5.20
ירח נכנס לדגים ב- 04.24 ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 16.35 ירח בטלה ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 05.10 ירח בשור
22.5.20 23.5.20 24.5.20 25.5.20 26.5.20 27.5.20 28.5.20
ירח נכנס לתאומים ב- 16.36

מולד הירח בתאומים במעלה 02.15 ב- 20.39

ירח בתאומים ירח בתאומים ירח נכנס לסרטן ב- 02.09 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 09.33 ירח באריה
29.5.20 30.5.30 31.5.20
ירח נכנס לבתולה ב- 14.40 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 17.38

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן