מיקום הירח פברואר 2020

1.2.20 2.2.20 3.2.20 4.2.20 5.2.20 6.2.20 7.2.20
* 02.27

ירח נכנס לשור ב-02.27
ירח בשור
* 13.27 – 13.29

ירח נכנס לתאומים ב- 13.29
ירח בתאומים
* 16.09 – 21.03

ירח נכנס לסרטן ב-21.03
ירח בסרטן ירח בסרטן

* 17.43
8.2.20 9.2.20 10.2.20 11.2.20 12.2.20 13.2.20 14.2.20
* 00.44

ירח נכנס לאריה ב- 00.44

ירח באריה

* 18.07
 * 01.38
ירח נכנס לבתולה ב- 01.38
ירח בבתולה

* 20.25
 * 01.37

ירח נכנס למאזנים ב- 01.37
ירח במאזנים

* 23.40
 * 02.37

ירח נכנס לעקרב ב-02.37
15.2.20 16.2.20 17.2.20 18.2.20 19.2.20 20.2.20 21.2.20
ירח בעקרב
 * 00.19 – 06.06

ירח נכנס לקשת ב- 06.06
ירח בקשת
 * 11.03 – 12.36

ירח נכנס לגדי ב- 12.36
ירח בגדי
 * 16.18 – 21.41

ירח נכנס לדלי ב- 21.41
ירח בדלי
22.2.20 23.2.20 24.2.20 25.2.20 26.2.20 27.2.20 28.2.20

ירח בדלי

*06.06
 * 08.37

ירח נכנס לדגים ב- 08.37
ירח בדגים
 * 16.11 – 20.47

ירח נכנס לטלה ב- 20.47
ירח בטלה ירח בטלה
 * 05.25 – 09.29

ירח נכנס לשור ב- 09.29
29.2.20            
ירח בשור            

 

כתוב/כתבי תגובה