מיקום הירח פברואר 2021

1.2.21 2.2.21 3.2.21 4.2.21 5.2.21 6.2.21 7.2.21
ירח נכנס למאזנים ב- 13.22 ירח במאזנים ירח נכנס לעקרב ב- 14.14 ירח בעקרב ירח נכנס לקשת ב- 19.16 ירח בקשת ירח נכנס לגדי ב 22.51
8.2.21 9.2.21 10.2.21 11.2.21 12.2.21 13.2.21 14.2.21
ירח בגדי ירח בגדי ירח נכנס לדלי ב- 03.19 מולד הירח בדלי ב- 21.06 במעלה 23.00 ירח נכנס לדגים ב- 09.22 ירח בדגים ירח נכנס לטלה ב- 17.54
15.2.21 16.2.21 17.2.21 18.2.21 19.2.21 20.2.21 21.2.21
ירח בטלה ירח בטלה ירח נכנס לשור ב- 05.10 ירח בשור ירח נכנס לתאומים ב- 18.02 ירח בתאומים ירח בתאומים
22.2.21 23.2.21 24.2.21 25.2.21 26.2.21 27.2.21 28.2.21
ירח נכנס לסרטן ב – 05.52 ירח בסרטן ירח נכנס לאריה ב- 14.21 ירח באריה ירח נכנס לבתולה ב- 19.05 ירח בבתולה ירח נכנס למאזנים ב- 21.16

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן