סטורן

סטורן באסטרולוגיה מסורתית נקרא ‘חורץ הגורלות’ ‘שוער הזמן’ ‘אדון הקארמה’ ‘המורה הקפדן’ מאתגר ומקשה היו מילים נרדפות לכל סוג של אינטראקציה עם סטורן, סיבה ומסובב היו הסברים למחיר שסטורן ‘גובה’ מעצם החיים עלי אדמות, באסטרולוגיה מסורתית התייחסו לטבעותיו של סטורן כסמל למגבלות, לקשיים, סורגים וגבולות, לסטורן יוחסו תכונות של כאב, קור, גלות, ניכור, טחינה איטית, סיזיפוס ועוד… מכל כיוון סטורן נראה באותה צורה ויוחסה לו אותה חוויה: קושי ומגבלה.
האם? מי הוא סטורן? האם מגבלה וקושי? האם גורל וקארמה? האם סיזיפוס המגלגל את האבן במעלה ההר? האם טבעות וחישוקים המהדקים את האחיזה?
סטורן בראש וראשונה מדבר על מעגלי זמן, המחוג הגדול בשעון החיים (כשהירח מהווה את המחוג הקטן לחילופין ציר סרטן-גדי) סטורן משקף תהליכי צמיחה והתבגרות, וכמו שירח מסמל את הקו החוצה ממזל למזל (כל חודש וחודש מסיים את הגלגל), הירח מסמל מדרגות קטנות של צמיחה, תהליכים רגשיים קצרים היוצרים את הרישות הראשוני של מבנה האישיות, כך סטורן מסמל את המדרגות הגדולות של הצמיחה: תהליכים רגשיים ארוכי מועד (שוב: המחוגים של שעון הזמן והעת) הרישות העמוק של ‘יציקת הבטון’ המהווה את הבסיס למבנה האישיות. סטורן מסמל את המחוג הגדול של הזמן, את התהליכים הארוכים והעמוקים שכולנו חווים, תהליכי השינוי הנוצרים דרך הכרונולוגיה של הזמן, אלמנט הזמן המאפשר את ההתנסות לרכישת החכמה, ההתנסות דרך מאבק פנימי עמוק הגורם לחשבון נפש מעמיק המאפשר התבוננות על תהליכים ותוצאות ומכאן רשימת המלאי והמצאי של מעגלים בעלי משמעות בחיים, התהליכים הפנימיים העמוקים של התבגרות דרך המאבק.

סטורן מזכיר את אותה תמונה של סוף השנה המשתקפת דרך דמות זקן, נשען על מקלו, מדדה בשארית כוחותיו לכיוון קו הסיום כשמקו הסיום מגיח תינוק המתחיל את הדרך: מעגלי ההתבגרות, התחדשות וצמיחה מעבר לקו שסומן כמטרה, תמונה זאת יכולה לשפוך אור על המאבק שסטורן מייצג, הידיעה הפנימית העמוקה על הקצבת הזמן שיש לנו עלי אדמות, הרצון והידיעה הפנימית העמוקה שיש לעשות את חיינו בעלי משמעות, חלק מהמשמעות הוא דרך הזיהוי וההכרה, זיהוי והכרה דרך משהו גדול מאתנו: אוטוריטה, מוסר, מורשץ והיסטוריה, דפוסים חברתיים, סמנים וסימנים שמזוהים עם דרישות שיש לעמול למען שכן מדובר במשהו גדול מאתנו, המאבק שסטורן מייצג בין אותן דרישות פנימיות עמוקות הזקוקות לזיהוי דרך משהו גדול מאתנו למול הדרישות הפנימיות העמוקות המתנגדות לזיהוי דרך משהו אחר אלא רק דרך מה נכון לאדם עצמו, לא פלא שסטורן קבל ‘תדמית’ או ‘שם’ של מקשה שכן המקום הראשוני החושף נוגע במאבק, המאבק לזיהוי והכרה, מאבק המאפשר לחצות את קו המטרה ולהתחיל ממקום חדש.

סטורן מייצג את רעיון המסע של החיים, ברובד רוחני, את המקום של מסע הנפש והגילום בלידה בחומר ובזמן, מכאן רעיון ההפרדה היוצרת כלים להבנה, זיהוי, גיבוש וביטוי מלא של הנפש.
דרך חווית החומר (סטורן) חווית הכאב הנובעת מגילום בחומר ובזמן ומכאן תפיסת רעיון החוויה הלינארית, הבנת הזמן ומעגלי הזמן המאפשרים זיהוי וזיכוך ככלי לביטוי הנפש. ברבדים הפסיכולוגים המקום של הקושי עם החומר והזמן, קושי עם עקרון רצף או חשיבה לינארית המובילה מנקודה אחת לנקודה שניה ומכאן רעיון המסע.
סטורן במזל ובית ממקד את הבנת האנרגיה ומהותה, סיבות ותוצאות, הן ברובד הרוחני הגבוה ביותר של מסע הנפש, הן ברובד הקארמי : זיהוי הסיבות והתוצאות, המסע בחומר על ציר הזמן דרך מעבר מחומר לחומר, והן ברובד הפסיכולוגי: סטורן מיצג תהליך נפשי ובמקביל חוויה, אלה משקפים את הכאב והמגבלה, דרך משמעת אישית ותבנית שיוצרים נוצרת המודעות וההגשמה.

סטורן מסמל את המאבק, האשמה, הפחד והשיפוטיות היוצרים לחץ לעשות עצמנו טובים יותר, ללמוד דרך תהליכים לזהות מי ומה אנחנו, על מה נשענים וממה מוזנים ומזינים, סטורן בגוף מתחבר למערכת השלד, שיניים, עור: מערכות המאפשרות את היציבות, זקיפות הקומה, עמוד שדרה (תרתי משמע) יכולת אחיזה, הישרדות אך לא ממקום פשוט ופשטני אלא ממקום פנימי עמוק המודע לשעון הזמן.

סטורן מייצג דרישות ודרישות מייצגות פחד שנוגע בהישגיות, הישרדות וחובת ההוכחה המוטלת על האדם. הישגיות, הישרדות וחובת הוכחה כנגד משהו גדול מהאדם (זיהוי והכרה) ומתוך מאבק לצרכים האינדיבידואלים הסותרים את הצורך בזיהוי דרך משהו מבחוץ, וכיוון שמדובר במקום פנימי עמוק- כך גם הפחד, הפחד הוא לא פחד טבעי, אינסטינקטיבי כמו של מארס (מה שנדרש לשרוד כדי לשרוד..) הישרדות סטורנית מדברת על פחד פתולוגי, פחד מהלא ידוע, בחיים אדם יכול לתת לעצמו הצהרה של טוב לי עם גרוע של עכשיו כל עוד ידוע ולא עם טוב לא ידוע בעתיד, פחד ללא סיבה הגורם לצרות ומגבלות בעתיד (צרות אולי תרתי משמע..) מכאן אנו יותר מודעים לגישה לחיים וקריסטליזציה של הקיום הפיזי, ככל שהזמן חולף

ברבדים הפסיכולוגים המקום של הקושי עם החומר והזמן, קושי עם עקרון רצף או חשיבה לינארית המובילה מנקודה אחת לנקודה שנייה ומכאן רעיון המסע.
סטורן במזל ובית ממקד את הבנת האנרגיה ומהותה, סיבות ותוצאות, הן ברובד הרוחני הגבוה ביותר של מסע הנפש, הן ברובד הקארמי : זיהוי הסיבות והתוצאות, המסע בחומר על ציר הזמן דרך מעבר מחומר לחומר, והן ברובד הפסיכולוגי: סטורן מיצג תהליך נפשי ובמקביל חוויה, אלה משקפים את הכאב והמגבלה, דרך משמעת אישית ותבנית שיוצרים נוצרת המודעות וההגשמה.
בכל אדם קיים דחף לשלמות, לתבנית שלמה ומושלמת, הדחף לשלמות מיוצג על ידי סטורן- אותה חוויה והתהליך של הגבלה, קושי וכאב הם פרי המאבק בין הערכיות החיצונית וממנה נולדת הערכיות הפנימית, דרך דומה מושך דומה ובמקביל מתוך הבנת הפרדוקס של הקיום דומה מושך שונה, ממקום זה נוצרת גרעיניות המושכת ומתנגדת ותוך כדי חוויה ותהליך נבנה האני הפנימי השלם.

למעשה מדובר במסע לגילוי האני הפנימי העמוק והמגובש.

סטורן עלפי המסורת מקבל התייחסות של המנודה, המוחרם, האחר והלא רצוי, המסורת מגדילה ועושה שמתייחסת לסטורן, מיקומו, מקומו,היבטיו ומעבריו כנקודות הנוגעות בעין רעה, קושי, כאב, רע, נזירות, בדידות, לא רצוי ולא אהוב בדיוק כמו סטורן במיתולוגיה שנודה והורחק מחוץ לזמן. מקומו ומיקומו ביחס למזל ובית מגדיר את האת תחום החיים ותחום ההתנסות בהם האדם חש: מוגבל, קשה, גורליות, תסכול, בדידות ומסע ארוך וסיזיפי להגשמה..ואם נוגעים ברעיון הסיזיפי הרי שרעיון סיזיפוס נבנה על הארכיטיפ הסטורני.
ברובד הפסיכולוגי הראשוני נדרש מאבק הנבנה על בסיס של הרחקה, בדידות, תסכול ומסע של מרכוז ובניה דרך סבלנות וחכמה, חינוך והנחיה פנימית לגיבוש האני הפנימי השלם. סטורן מאפשר דרך אילוץ, דרך התחושה של אי הבחירה לפגוש את ההזמנות לפרוץ מהמגבלות וההתניות האישיות, להתאמץ ולצור תבנית חדשה, לפתוח את המודעות מעבר לקיים, מעבר לבטוח ומעבר למה שמוכר וידוע. כמו ברובד הפסיכולוגי, שימוש בתחושה, בחוויה ובתהליך של האין ברירה ככלי לצמיחה, כך ברובד הרוחני, לכשאדם פוגש את המקום בו חש אין בחירה, גורליות, תסכול וקושי, נאלץ לצור מתוכו את הכוח לפריצת המחסומים הנפשיים בהם מעוגן ומכן פריחה וחירות נפשית ורוחנית.

כאמור סטורן מייצג את ה’התנגדות’ וממקום זה האדם מתופעל מרבדים תת הכרתיים של אשמה, השלכה וזריקת אחריות, חווית קושי, תסכול ופחד ומכאן נוצר הצורך בפתיחת התודעה המאפשרת להבין את ההשלכות, הצללים, הפחדים והקשיים, התסכולים ומעצורים הפנימיים: הרעיון העומד מאחורי החוויה והתהליך: לקיחת אחריות ופתיחת המודעות והתודעה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן