אסטרולוגיה קארמטית

מה זה קארמה? מה זה דארמה?

איך חוקי הקארמה ודארמה מתחברים, משתקפים, מתגלמים ועובדים עם אסטרולוגיה?

המילה קארמה מקורה בסנסקריט ופירושה: פעולה/עשייה. המקור אמנם בהודו והקונספט השתרש בתרבות המערבית, אך ההשתרשות עוברת דרך הפילטר המערבי. החיבור נעשה לפני יותר ממאה שנים לכשהחל להיווצר האיחוד בין מזרח למערב, בין ימין לשמאל, בין קצוות. אך ההזנה והחיבור נעשים דרך התפיסה המערבית.
המילה קארמה הושרשה בשימוש היומיומי בשפות מערביות למרות חוסר ההבנה לעומק ולמהות המושג קארמה. המהות האנרגטית, התדר האנרגטי והזמן הם שהיוו כלי לכניסת המילה לשפות המערביות, להטמעתה בשפה באופן כל כך יומיומי, במיוחד למחפשי הידע והדרך.
אנו חושבים שאנו יודעים הכל אודותיה. אך ה”קארמה” שאנו מכירים היא חוק הפיצוי, חוק הגמול, חוק השכר והעונש, שכן העולם המערבי מוזן ומעוגן בגמול: שכר ועונש, ומכאן אנו משליכים – מתוך ההבנות המערביות.

השאלה הראשונית שנשאלת ממקום זה לגבי קארמה : האם אנו מתרגמים את הקארמה לסדר מוסרי? האם סדר מוסרי עולה בקנה אחד עם התפיסה שלנו? קארמה כסדר מוסרי ברמה אישית: אם אני עושה טוב – גמול טוב, ואם אני עושה רע – גמול רע. הברירות של שחור לבן, טוב ורע, שכר ועונש מושרשות עמוק בתודעה הגנטית שלנו וביחס להיסטוריה והמוסריות הדתית ממנה ניזון העולם הפטריארכלי זה מאות בשנים, במקביל כמובן להיסטוריה אישית המוזנת מאותו מקום.
אין בין המקום הזה לבין מוסר וסדר גבוה דבר מלבד החיבור שהמוח האנושי יצר דרך התניה ותפיסה, ומכאן עולים למעשה לשלב הבא בהבנת רעיון הקארמה, מעבר לאישי. והשאלה הנשאלת: האם הניסיון האישי וניסיון הקרובים מספיק כדי לפתח מוסריות? וכשנשאלת השאלה, בד בבד עולה התהייה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו…איך זה מתיישב עם מוסריות?
הראייה הפשוטה של סדר מוסרי: מעשה טוב = תגמול ומעשה רע = עונש, אינה באמת כה פשוטה כפי שאנו רואים מהתנסות אישית או מהתנסויות של קרובים לנו. הדוגמה הקלסית היא איוב: הקושי לראות את הסדר המוסרי בחיי איוב (מבלי להיכנס לעומק הקוד הטמון בספר זה ) אז – עקרון הקארמה, בטעות יסודו? או שיש ליצור קפיצה מהראייה האישית והקרובה דרך הקודים הישנים שמוכרים לנו?

כשאנו הולכים לבדוק לעומק את חוק הקארמה נצטרך להביא לידיעתנו את החוק המשלים, הנקרא “מרחב הקארמה”.
מרחב הקארמה מדבר על הקארמה המתחלקת לפעולות שתוצאותיהן מתחלקות בין החלקים של השלם, והשלם הוא “מרחב הקארמה”. לכן יש חשיבות לראות מעבר למוסר אישי, מעבר לסדר הנוגע ברמה אישית ולהבין את החשיבות של המכלול.
על אף שקיימים מרחבי קארמה מקומיים וקטנים ה’נוגעים’ לאדם/יחיד, כשהוא מתגלגל כפרטים רבים, הרי ישנם גם מרחבי קארמה גדולים יותר. למשל: קארמה משפחתית, קארמה קהילתית או קארמה לאומית, קארמה אנושית, קארמה לזנים שונים, כמו גם מרחבי קארמה לכל הפלנטה והחיים שעליה. לשביל החלב, למכלול הגלקסיה והקוסמוס על כל מרכיביו באשר הם. יש אמת אחת לכל, החיים אחד הם, ולהכל ביחד מרחב קארמה משותף אחד גדול.
הרעיון שהקארמה אינה מוגבלת במהלך חיים אחד לאישיות אחת, אלא מלווה אישיות אחת דרך מהלכי חיים רבים, הוא ידוע ומוכר ומהווה לעתים בעיה בצורה שטחית ומכאן הנכונות והמוכנות להכרה בקיומה של הקארמה.
האישיויות שלנו אינן מבודדות אחת מהשנייה אלא מחוברות כביטוי של אותה נשמה אינדיבידואלית שהולידה אותן, כך גם כאינדיבידואלים איננו נפרדים. הנשמות שלנו כולן הן ביטויים של אותה אחדות, אותה תודעה מאוחדת.

כשם שמרחב הקארמה האישי שלנו מוקף בקארמה הפרטית שלנו, כך הקארמה הפרטית שלנו מוקפת מעגלי קארמה גדולים יותר שבכולם יש לנו חלק, עד למעגלי הקארמה שמכילים בתוכם את כל ברואי העולם בכל הזמנים… מעגלים מעגלים המשקפים את הבריאה ותפקיד האדם בבריאה הן ברמה אישית והן ברמה קולקטיבית.
קארמה משמעותה סדר. לא הסדר האישי שלי או הסדר האישי של מישהו אחר, אלא חוקיות, חוקיות גבוהה יותר, חוקיות היקום, מקור, שורש כל חוק ושיקוף כל חוק בטבע. העיקרון הנשגב של הסדר: הסדר האלוהי/הבריאה.
כשאנו מונחים מהבנה גבוהה של מה היא קארמה, אנו מבינים את הרעיון שהיקום הוא מקום של סדר וצדק, למרות הניסיונות וההתנסויות האישיות והקרובות לנו שנושקות ונוגעות לתחושה של חוסר-ארגון וחוסר-צדק. זאת במקביל לידיעה ולביטחון שאיננו פועלים כאוטומט, שאיננו יצורים מכווננים המתנהלים ללא אפשרויות בחירה.
למרות חוקים ומגבלות החלים עלינו, חשוב לנו לדעת שיש לנו חירות לבחור, והחופש להיות מי שאנו.

הקארמה היא הגילום בעולם הפיזי. רק מהתנסויות דרך החוויה הלימודית בגוף הארצי ניתן ‘לשלם’ מחד, ומאידך לצמוח. הניצוץ/הנשמה בוחרת את התנאים לצמיחה, בכל גלגול מפת השמים משקפת את הבחירה ברבדים האנרגטיים.
הקארמה היא תוצאה של פעולה קודמת ומכאן עקרון הרצף ומרחבי הקארמה נותנים מענה, כאשר מה שמנחה את הבחירות הגבוהות של הנשמה הוא הבנת הסדר הגבוה, החוקיות הגבוהה ביקום כדי לצור איזון וצמיחה.
כל מה שאדם חווה במהלך גלגוליו נטמע בתודעה ומהווה חלק מנקודות הזכות העומדות לאדם, מכאן הרעיון איך להשתמש בנקודות הזכות של התנסויות עבר להתעלות מעל ה’גורל’ (הסיבות והנסיבות הגדולות מאיתנו שלא מובנות ברמה היומיומית, אך מובנות בתודעה של הנשמה) וליצור מציאות מעבר להשפעות המימד השלישי

אסטרולוגיה קארמטית עוקבת, מגלה ומזהה את אבולוציית הנפש מחיי עבר לתוך החיים של הכאן והעכשיו.
דרך הבנות אלה ניתן לזהות את המדרגה העכשווית ביחס למסע הגדול של הנפש ומכאן הבחירות הגדולות ומשמעותן: חשיפת הגלגולים כאבני דרך בהתפתחות הנפש.
אסטרולוגיה קארמטית מזהה את הנתיב של הנפש, את הריפוי, האיחוי והצמיחה שמאפשר כל גלגול במסע הגדול של הנפש.

מפת הלידה מראה לא רק את הקארמה (סיבה ומסובב,”שכר ועונש” שיעורים ביחס לחיים קודמים) אלא מראה גם את הדארמה, הנתיב הרוחני הגבוה הנובע מבחירת הנפש בגלגול זה.
הבחירות החופשיות למעשה יורו כמה האדם קרוב להגשמה, אך לפני הגשמה יש לדעת מה הנתיב.
המפה מאפשרת לחשוף את האנרגיות הפעילות ומקורן ומכאן שרטוט ברור של נתיב ..
הבחירה הראשונית מתבצעת ברבדים של נפש, התבניות שאותן אנו רואים כדפוסים אסטרולוגים, מהוות תבניות להכלה, עיבוד, יצירה הנוגעות לעולם הרוחני ולהתפתחות הנפש: התייחסות נוגעת לצרכים הגבוהים יותר, לצרכי הנפש, לכיוון וכוונון הנפש כנקודת מוצא להתפתחות ברבדים הרוחניים. ברגע הלידה מתקבלת תבנית ברורה הרוטטת (מהדהדת) שנוצרת ממיקום ומקום גרמי שמים ביחס לכדור, גרמי שמים מייצגים איכויות שונות ו’סידורן’ יוצר פורמט המייצג את האנרגיה האפשרית לגלגול זה.
המפה מהווה תבנית משקפת של ההכרה והתודעה של הנשמה ובמקביל ספר הוראות למדוע ואיך לעשות ומה..ובחירות חופשיות על כל סולם ההופעה של האנרגיות.
היצירתיות ממשמעותה הבראה ראשונית וזאת מתחילה במחשבה, דרך כיוון וכוונון ניתן להתחבר לתודעה קוסמית ולהשתחרר ממעגלי הקארמה.

מה שחשוב לראות באסטרולוגיה קארמטית: מדובר בכלי לזיהוי מערכת בעלת קיום מעבר לפיזי, אישיות, אגו ותדמית: הנפש משתמשת בגוף הפיזי לאיסוף התנסויות המאפשרות ללמוד את מה שהנפש בחרה ללמוד החיים על הפלנטה הם אפשרות ללימוד, בחירה והתפתחות ולא רק לתענוגות או לחלופין סבל

הנפש בוחרת את סוג ההתנסות שזקוקה ל..את השיעורים והלימודים שזקוקה להתנסות, הנפש בוחרת ביחס למודעות חיי עברה ומקורה. כפי שאנו בוחרים את הגוף הפיזי, אנו בוחרים את הנסיבות ומכאן ההתנסויות להן זקוקים, כשהרעיון המרכזי מתבסס על בחירה חופשית: אנו לא קרבנות הגורל אלא בעלי רצון ובחירה חופשית ורצון ובחירה הם ביחס ישיר למודעות שלנו.

זמן זה בעל משמעות בכל הנוגע לתפיסת רעיון הקארמה שכן כעת (התחלת עידן דלי) מתאפשר לנו לצור אינטגרציה בריאה וברורה בין גוף, שכל ונפש, ולא בכדי המושג גוף נפש הפך למטבע לשון שמיש : סך הבחירות בזמן זה מהוות כלי אדיר ליצירת מציאות אינטגרלית בין אישיות לנפש.. המפה מהווה בשבילנו כלי מופלא לזיהוי הרבדים שיצוינו לעיל, מקורם ומיקומם כחלק ממסע הנפש (הבנות ברבדים של אישיות ונפש..) הבנת הקארמה מאפשרת לראות באופן ברור את סך הבחירות ומכאן התוצאות והמציאות שמתהווה, ככל שרמת המודעות וסולמות הבחירה גבוהים יותר כך נוצרת אפשרות ללמוד מעבר למען עתיד, ללמוד מהתנסויות עבר בכל הרבדים כדי לצור סנכרון נכון, אינטגרציה נכונה ובריאה והתמרה “מעל המזל’..

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן