היחסים בין אוראנוס ופלוטו – פעימות בשעון הגדול

לאורך ההיסטוריה האנושית ניתן למפות את השינויים הגדולים ביותר דרך היחסים בין אוראנוס לפלוטו. אוראנוס מייצג את המורד והמהפכן ופלוטו מייצג את המחולל והטרנספורמטור. הדיאלוג בניהם מתאר את האבולוציה של התודעה האנושית בכל מישור ומימד.

זהו דיאלוג של שני שחקני מפתח במחזורים הסטורים ארוכים בשנים, הם מייצגים כוחות שלשים את התודעה הקולקטיבית, את החברה והתרבות, התפיסה והגישה וכל הנגזרות הבאות לידי ביטוי בכל תחום החל מפוליטיקה וכלכלה וכלה באמנות ומדע…

שני ענקים אלה מייצגים שתי תנודות על המחוללות שינוי עצום ויצירת מגמות חדשות. חשוב לציין מימוש מלא של המגמות החדשות לוקח זמן רב, הן בגלל הזמן שנדרש לסיום הדיאלוג על כל פניו, והן בגלל העיבוד ועיכול של המגמות עד שניתן לבסס אותן כחלק מאבני בסיס בתודה הקולקטיבית.

תחילת הדיאלוג נוצר כשנוצר מפגש בין שתי מעגלים של אוראנוס ופלוטו. אוראנוס מקיף את השמש במשך 84 שנה ופלוטו מקיף את השמש במשך 248 שנה. נקודת המפתח לאורך המילניום הקודם הן השעות המלאות בשעון הקוסמי: נקודת המפגש בין אוראנוס לפלוטו. מחזור של אוראנוס אורך 84 שנה וכל שבע שנים מבלה במזל מסוים. בעוד מחזור של פלוטו אורך 248 שנים בו מבלה בין 12 שנה ל- 35 שנה במזל . נקודת המפגש בין שני מחזורים חלה 8 פעמים במילניום. וכשאנו בודקים מתי נפגשו כדי להתחיל מחזור חדש וממנו דיאלוג חדש, נגלה כמה נתונים מרתקים: במהלך המילניום הקודם נוצרו שמונה מפגשי מיזוג בין שני הענקים ומכאן שמונה צלצולים גדולים בשעון הקוסמי.

1090 נפגשו השניים בטלה
1202 נפגשנו השניים בסרטן
1343 נפגשו השניים בטלה
1455 נפגשו השניים באריה
1597 נפגשו השניים בטלה
1710 נפגשו השניים באריה/בתולה
1850 נפגשו השניים בטלה
1965 נפגשו השניים בבתולה
ותאריך עתידי, כדי שנדע למה לצפות 2104 השניים יפגשו בשור

אם נשווה את המעגל לשעון גדול, המפגש של שתי האנרגיות (פלנטות) מיוצג על ידי שעה גדולה של השעון הקוסמי, ומנקודה זאת הפעימות של השעון מובילות לצלצולים משמעותיים בכל רבע שעה (רבע מחזור) כל רבע מחזור מייצג עונה בשעון הקוסמי הגדול ולכן שינוי העונות מהווים נקודות מפתח בביטוי של שתי האנרגיות. כל עונה מגלגלת את הפוטנציאל לידי ביטוי ביחס למהותה, לדוגמה, העונה הראשונה, (רבע שעה ראשונה בשעון הקוסמי הגדול) מביאה את הביטוי הראשוני של השעה הגדולה, של המפגש בין פלוטו לאוראנוס.
.
*נקודת המפגש היא כמו זריעה של תדרים חדשים ומגמות חדשות, שני הענקים מתמזגים בניהם ומעוצמת המיזוג נוצרים חיים חדשים המחפשים ביטוי. כאן מתחילה עונה ראשונה המשולה לאביב. האביב מביא את הצמיחה ופריחה הראשונית של השינויים שהחלו בשנות השישים.

*נקודת ההפרדה, זווית של תשעים, זווית זאת מציינת את ההתפרקות של האנרגיה לשני גורמים שלכל אחד יש הוויה משל עצמו ולכן נוצרים שני מקורות עוצמה המחוללים בשני בסיס כוח. האנרגיה החדשה חוצה את הגבול מהעולם בו נוצרה ומתחילה לצור חיים משל עצמה. כאן מתחילה עונה שנייה המשולה לקיץ. הקיץ מביא את הפריחה, היצירה והזהות של אותו מפגש שנוצר בשנות השישים.

*נקודת ההתנגדות, זווית של מאה שמונים, זווית זאת מציינת את המדידה של האנרגיות זאת מול זאת, כאן אנו פוגשים את תוצאה ותולדה של המפגש הראשוני. אותה צורת חיים חדשה עצמאית לחלוטין ולכן בנקודה זאת נוצרים שני מוקדי כוח שמנסים להתנגד ולהשלים זה את זה. כאן מתחילה העונה השלישית המשולה לסתיו. הסתיו מביא את פירות, התוצאות המלאות של אותו מפגש שחל בשנות השישים.

*נקודת ההפרדה, זווית של תשעים שמפרקת את המאבק וההשלמה לנקודה בה נוצר געגוע למיזוג מחדש, לכן בנקודה זאת נזהה התוצאות הקריסטליות שהתגבשו כתוצאה מהמיזוג הראשוני ומידית מחפשים את המפגש הבא כדי לצור צורת חיים חדשה, מגמה חדשה ודיאלוג חדש. כאן מתחילה העונה הרביעית המשולה לחורף. החורף מביא עמו את הזריעה והשתרשות של אותו מפגש שנוצר בשנות השישים.

והנקודה הבאה תחול במפגש הבא בין פלוטו לאוראנוס באביב הבא של השעון הקוסמי הגדול שנבנה דרך מיזוג של שתי אנרגיות אלה במזל שור בשנת 2104

שילוב של אוראנוס ופלוטו מציג חיבור של שתי אנרגיות מהפכניות הממוטטות את עמודי הבסיס של החיים כדי לצור מבנים בריאים ונכונים יותר לרוח התקופה. לכן איחוד כוחות זה מדבר על שינוים אבולוציוניים. שינוים אבולוציוניים הם חומרי הליבה להתפתחות ויצירה של תבניות תואמות את פעימות השעון הגדול של אנושות. וכמו בכל שעון המפגש הוא שעה עגולה והתנועה שנוצרת היא דרך היחסים בין המחוג הקטן למחוג הגדול ודרך יחסים אלה מתגלה השעה כולה. ואיך זה בא לידי ביטוי ברמה הכוכבית? המפגש של שעה עגולה הוא המפגש בין פלוטו לאוראנוס ומנקודת המפגש האנרגיה מתחילה לבטא עצמה עד הגיעה לנקודת המפנה, כפי שצוין לעיל. בשעון הגדול מדובר ברבע מחזור: (באנלוגיה לרבע שעה) לכן מה שאנו פוגשים היום הוא תולדה של מה שהתחולל במפגש של שנות השישים!! וכיוון שמדובר בפלנטות כבדות שנעות לאט וחוזרות ומהדקות את האחיזה (תהליכי הרטרו) לכן אותו רבע מחזור או אותה רבע שעה מהדהדים שבע פעמים. כל פעם שאותה זווית חוזרת על עצמה היא פותחת ערוץ לרובד תודעה חדש, ומעבר דרך שבעה מדורים אלה יותר את השינוי הגדול.

אנו נמצאים כעת בתוך שינוי עונה, שינוי של האביב לקיץ שינוי זה מתרחש ביום אחד של מחזור גדול זה, ויום אחד כאן הוא שלוש שנים: 2012-2015 זה הזמן בו נחוש את שבע הפעימות של השעון הגדול שדרכן נזהה את הפריחה והביטוי של אותם שינוים שהחלו בשנות השישים.

אותן אנרגיות של אוראנוס פלוטו מייצגות דחף לשינוי וביטוי של אמת שמעבר למקום האישי. אוראנוס מייצג את הדחף לשחרור והתעלות מהגבולות , התבניות והפרדיגמות שיוצרים את העולם המוכר לנו. לכן אוראנוס מביא עמו את רוח המרד, גילוי וחשיפה למשהו חדשני, שונה וייחודי. פלוטו מייצג את האנרגיה גולמית הראשונית שדוחפת לחיים, להישרדות העמוקה ביותר של חומרי בסיס (לידה/מוות/נשמה) לכן החיבור ביניהם מדבר על דחף עצום ששובר והורס את כל מה דחוס בתוך מרחב מגובש ומוכר (מבנים פוליטיים, פיננסיים, חברתיים וכו..) . אנרגיית המיזוג בין שני כוחות אלה מזיזה אותנו מהמוכר והידוע למרחבים חדשים בהם הפוטנציאל שטרם בא לידי ביטוי יכול לצמוח במלוא העוצמה…לידה מחדש.

שבע פעמים בהם נוצרת זווית שינוי הם שבע פעימות של הקוסמוס המעוררות ודורשות שינוי עומק, פריצה ויצירה של משחהו חדש. שימו לב לתאריכים הבאים הם מציינים את שבע הפעימות המייצגות את שבעת המדורים (יש מי שחווה זאת כשבעת מדורי גיהינום ויש מי שחווה זאת כשבעה רקיעים.. כל אחד על פי המפה האישית, רובד התפתחות, מיקוד, רצון וכיול ליעוד)

נקודות המפתח בזמן זה הן

26 ליוני 2012 מעלה 8
19 לספטמבר 2012 מעלה 6
21 למאי 2013 מעלה 11
1 לנובמבר 2013 מעלה 9
21 לאפריל 2014 מעלה 13
15 לדצמבר 2014 מעלה 12
17 למרץ 2015 מעלה 15

באיזה מקום במפה שלך מהדהדת זווית זאת ודורשץ לצאת למרחבים חדשים ולהמציא את עצמך?

בשנת 2015 מתחילה התרחקות, אך ב- 2016 ועד 2018 עדיין יש דיאלוג כבד ועוצמתי, דיאלוג של ליד וכמעט ולמי שמעז, הקרבה יוצרת קרש קפיצה שמתחדש שוב ושוב ושוב ולמי שבוחר שלא, יש מצב של תחושת החמצה ומתח חזק בשל התכווצות הנשמה נוכח ההזדמנות שלא ממומשת.

כדי להבין לאיפה זה לוקח אותנו כדאי להציץ לאחור, מה קרה בתחילת המחזור בין אוראנוס לפלוטו, בנקודת הפעימה הראשונה : 1965 היא שיא של המפגש שמהדהד בין 1964 ל- 1968

המפגש מתרחש במזל בתולה ומשנה אורחות עולם, מרעיד את אמות הסיפים של התודעה הקולקטיבית בדרכים שאיש לא העלה בדעתו קודם לכן. אלה שינוים עמוקים ובלתי הפיכים! דגש חשוב על בלתי הפיך. אם נמריא מעל ונתבונן מעין הציפור על מה מתרחש על הפלנטה בזמנים אלה, נגלה את מלחמת ווייטנאם מכה בכל העוצמה ומשנה את כללי המלחמה והשלום. אותה אנרגיה גם מתחוללת בארצנו, מלחמת ששת הימים ששנתה את התודעה הקולקטיבית שלנו בכל נוגע למהות מלחמה ושלום. התרבות מקבלת תפנית ומילים של שלום ואהבה מתחילות לככב במקום מלים של מלחמה ושנאה. בגין שינוי זה הפילוסופיה משתנה ומבקשת לפתוח ערוצים לממדים שמעבר, דרך כל ערוץ אפשרי, החל מפסיכולוגיה , טכנולוגיה, סמים. דרכים נוספות שאנו מזהים מגיעות דרך תסיסה חברתית חזקה מאוד, מרד במה שלא ערכי ומשרת את הגחמות של החולי הקולקטיבי. דרך אחרת בה נזהה את שינוי היא דרך עולם המוזיקה שמתעורר לתדרים חדשים. העולם מבקש דרך אחרת, חופשיה מהכלא ופצעים של העבר. הפעימה הגדולה מעירה את האנרגיה של הבתולה, לטוהר, לניקיון, לריפוי ולגילוי הנתיב לגאולה, גן עדן וחיבור לחלום של עולם נקי, בריא ומושלם

זוכרים מה היה אז? מלחמות, פלישות, סיפוחים, הצהרות חד צדדיות לעצמאות …חשבתי להעלות את כל האירועים, אך קצרה היריעה, לכן בחרתי רק כמה נקודות מתוך מחסן ענק של אירועים: מהומות ברחבי ארצות הברית בגלל מלחמת וייטנאם, הסלמה בכנס הדמוקרטי שהתפתח סממנים של מרד עם אלימות עצומה, בתוך גל האלימות ניתן לזהות את הרצח של מרטין לותר קינג. כמו בארצות הברית, כך גם בערים הגדולות באירופה התנגדות אדירה שמגיעה כמו גלים של מרד נגד הסטטוס קוו בעיקר בקרב סטודנטים (בעיקר בצרפת) . המלחמה הקרה בשיאה. בסין מהפכה תרבותית של מאו צה-טונג והספר האדום: גם כאן אנו מזהים את המהפכה מלמטה למעלה. מהפכה מלמטה למעלה.. במחוזותינו פגוע ראשון של פתח. מלחמת ששת הימים ששנתה את פני התרבות הישראלית מקצה לקצה. המגמות שלום וחופש תוך שינוי התבניות הישנות החולות. בטכנולוגיות חדשות: אפולו נוחתת על הירח, כספומט ראשון נולד, השתלת לב ראשונה. בתוך השינויים הרבים נוצרה המגמה הגדולה של טיפול, תרפיות אלטרנטיביות שגלשו לשולים הקיצוניים. באמנות זרמים חדשים, מוזיקה, ציור, פסול, תופעת הפסטיבלים (וודסטוק) תאטרון וסרטים הפכו להיות כלי לאמירה. סוראליזם, ביטלס- ביטלמניה, ג’ניס גו’פלין, ג’ימי הנדריקס, ג’ים מוריסון.. ועוד.. רעידת אדמה של סטטוס קוו, שברים של העולם הישן והחולה. התוצאה מתגלה בתשעים הראשון שאנו חווים כעת.

מיוני 2012 אנו חווים התשעים שפותח דרך שבע מדרגות את המציאות החדשה שמבטאת את מה נזרע בשנות השישים..

ברכות

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן