הפערים בין צרכים שונים – ונוס עושה תשעים לסטורן – יוני 2022

היום ונוס עושה תשעים לסטורן, מידע זה מספר לנו על מערכת יחסים בין ונוס וסטורן, כשהזווית בין השנים המייצגת שיח הבא לידי ביטוי כקונפליקט. קונפליקט זה יכול להוביל למפגש קיצוני עם כל מה שאנו נותנים לו משקל וערך בחיינו (ונוס) מערכות יחסים (אהבה ) לצד קוד תרבותי ולחץ מוסרי (סטורן) שנועל מערכות יחסים, מאבק בין צורך רגשי עמוק ביותר לבין צורך חברתי חזק ביותר, שיח של צורך פנימי מול צורך חברתי, רעב אישי מול קרדיט לאוטוריטה חברתית..

לכן היום יכולה להיות חוויה מאד מאתגרת בכל הנוגע לסוגיות בעלות ערך בחיינו ואיך צריך לנהוג עמן, או יותר נכון להעלות את השאלות הנכונות האם צריך? או האם נכון ומדויק? ולכן אגב בזמן זה יש נפיצות גבוהה מאד לצד פחד ולחץ של הנה זה הולך להיגמר.. ולכן בקלות ניתן להיכנס לחרדות ולחצים בגל הנוגע לביטחון שלנו בעולם

החרדה והפחד מפוגגים את השליטה ואת הידיעה שאנו מנהלים ולא מנוהלים.. ולכן זמן זה הוא הזמן כדי להחזיר את השליטה או שליטה לכאורה חשוב לנהל תכנית אחראית לטיפול עמוק.. כן דווקא אותן סוגיות שאנחנו כל כך חוששים מהן יכולות להיות מפתח על לפתרון פצעים עמוקים ויצירת תכנית אחראית , מובנית ובהירה לטיפול עומק.. חשוב לזהות שכעת נכנס גורם של להציל כל מה שיכול ללכת לאיבוד, אך הצלה לא מעניקה שיקום או טיפול והמגמה כעת היא טיפול עומק..

ונוס בבית בשור ולכן למעשה מתחילה מחזור חדש מרגע שנכנסה לשור, סטורן נמצא בבית בדלי, אמנם בדרך כלל אנו מכירים את סטורן כשליט מזל גדי, אך במקביל הוא גם שליט עתיק של מזל דלי שבא לידי ביטוי באופן שונה מאשר במזל גדי

לכן שני גרמי שמים אלה נמצאים בבית ומסיבה זאת העוצמה שלהם הופכת להיות חזקה יותר, בנוסף שניהם נמצאים במזלות קבועים, מזלות קבועים מדברים על צרכים עמוקים שלנו בביטחון: בשור הצורך הוא מאד ראשוני ובסיס שנוגע לערך עצמי המבוסס על הגוף ועל המערכת החישה הראשונית בדלי הצורך הוא בחיבור במיוחדות והאותנטיות שלנו שמבוססת על התנסות דרך מפגש עם העולם והחברה..

ששני צרכים מתנגשים יש לנו נטייה לבחור בצורך אחר להדחיק את הצורך האחר ומסיבה זאת למי שיש נוכחות חזקה של ונוס או אנרגיה של שור/מאזנים יתחבר יותר לצרכים של הביטחון הראשוני של הגוף והעולם שנבנה דרך מדידה ביחס למה שאין, לעומת מי שיש נוכחות חזקה של אוראנוס או אנרגיה של דלי/גדי יתחבר יותר לצרכים של הביטחון המבוסס על מפגש עם העולם שבחוץ, הצלחה ומדידה ביחס לקודים של החברה או למה שאין

כשיש לנו שיח או יותר נכון קונפליקט בין שני צרכים אלה החיבורים הראשונים מהדהדים חזק יותר נוצרת תחושה חזקה של מה חסר ולכן מצד אחד אפשר להיכנס למקום של אשמה והלקאה, כישלון וכאב ..אך אם נעצור לרגע נוכל להבין שיש לנו הזדמנות מעניינית מאד לזהות שאין בטחון אחד שבא על חשבון ביטחון שני וכל סוגי הביטחון בונים לנו ביחד את רשת ההגנה ומרחב הבטוח לגדילה וצמיחה במקביל להעלאת הערך העצמי וביטוי שלם של המיוחדות והאותנטיות שלנו..

ודרך מעניינית נוספת להתבוננות בשיח זה, ונוס מייצגת את הנסיכה הפנימית שיודעת שעתידה להיות מלכה בעלת ערך שחולשת על ממלכה ועוצמה, סטורן מייצג את הצנזור הפנימי שיושבה ולוחץ על כישלון, אשמה, כאב ולחץ של אין סיכוי ולכן כעת שיש לנו שיח בין שנים במיוחד ברמה של קונפליקט נגלה שאותו צנזור נכנס חזק מאד בנסיכה ותחושת העתיד של בטחון עוצמה מתפוגגת .. אך אם נזכור נבדוק מה המשאבים שיש לאותה נסיכה ומה היכולות שלה למימוש עצמי.. נוכל לצאת מתודעת הצנזור שמכוון לקורבנות ולהגיע למקום של חכמה שניתן לבנות לאט ובאחריות תכנית ברורה למסע של הגשמה.

 

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן