טבלת דוואדים

טבלת דוואדים – חלוקה פנימית של המזלות

 

דגים דלי
 גדי  קשת  עקרב  מאזנים  בתולה  אריה  סרטן  תאומים  שור  טלה  מזלות

מעלות

דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה 0.00-2.50 
טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור 2.50-5.00
שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים 5.00-7.50
תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן 7.50-10.0
סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה 10.0-12.5
אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה 12.5-15.0
בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב מאזנים 15.0-17.5
מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת עקרב 17.5-20.0
עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי קשת 20.0-22.5
קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי גדי 22.5-25.0
גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים דלי 25.0-27.5
דלי גדי קשת עקרב מאזנים בתולה אריה סרטן תאומים שור טלה דגים 27.5-30.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן