יחסים ומערכות יחסים

המילון העברי מגדיר יחסים כזיקה, קשר, שייכות, יחוס, תפיסה, תשומת לב, השוואה ועוד… למעשה יש הבדל עצום בין יחסים ולבין מערכות יחסים. מערכות יחסים מכניסות דינמיות ושינוי לתוך עולם היחסים. עולם היחסים הוא אישי וקיים בין האדם לבין עצמו וכדי לצור את הדינמיקה והשינוי ההכרחיים לצמיחה והתפתחות, האדם מחפש את מערכות היחסים.

באסטרולוגיה מערכות יחסים מיוצגות על ידי מזלות האוויר: תאומים, מאזנים ודלי. כל מזלות האוויר הם דואליים ובכך מתארים את הדיאלוג, קונפליקט וקומפלקס הבנוי על חיפוש אחרי החצי השני שיגרום לגילוי, הבנה ויצירת דינמיקה והתפתחות. התאומים מייצג את החיפוש אחרי התאום האחר, המאזנים מייצג את כף המאזנים האחרת ודלי מייצג את גל העוצמה האחר .

כיוון שיש הבדל בין יחסים למערכות יחסים, חשוב לזהות את הציר הראשוני ביותר של יחסים, מקום זה מצוי עמוק בתוך הציר האנכי של המפה: סרטן/גדי . זהו ציר ההחתמה/הטבעה והוא מייצג את המפגש והיחסים הראשונים של התינוק מרגע היוולדו עם דמויות שגדולות ממנו, החל מדמות האם והאב וכלה באוטוריטות ולחצים חברתיים שממסגרים ומייצבים את חייו במסלול מסוים שדורש התאמה, ציר זה חשוב להבנה כיוון שהוא מהווה את רשץ האנרגטית הראשונית, הקדומה והפרימלית ביותר עליה נשענת היכולת לצור יחסיות, גישה, זיקה, שייכות ושאר המילים שמצאנו במילון תחת המילה : יחסים

בניגוד לציר זה שמדבר על יחסים, מזלות האוויר מדברים על מערכות יחסים. מערכות בנויות על עקרון ההשוואה למשהו/מישהו הדומה ושווה לנו. תאומים הם האחים, חברי ילדות ששווים לנו (בין אם דומים או שונים) , מאזנים הם אנשים שאנו ממגנטים בחוץ כדי לצור מערכות יחסים, שותפות או זוגיות ולכן השאיפה שיהיו שווים לנו (בין אם דומים או שונים) והדלי הם חברים עם גישה, זיקה ועמדה אחרת ששווה לנו (בין אם דומים או שונים) לכן כל אחד ממזלות האוויר לא רק מדבר על התפתחות הנובעת משיווניות אלא גם מייצגת את התפתחות התודעה לאינדיבידואליות ויצירת מרחב אותנטי.

שלושת מזלות האוויר מייצגים את החיפוש אחרי הצד האחר דרכו מתגלים רבדים חדשים של הבנה, פרספקטיבה, יחסיות וגישה חדשה המאפשרים התפתחות התודעה וביטוי אינדיבידואלי.

תאומים
תאומים מייצג את המפגשים הראשונים שלנו עם אחרים, אחרים שהיו שותפים לנו בסביבה הקרובה בילדות המוקדמת: אחים, אחיות, חברים לספסל הלימודים ושכנים הגרים בבית שליד וממול… כל האינטראקציות הללו יוצרות את הקרקע הראשונית להתנסות חברתית. באזור זה נוצרת הגמישות וההסתגלות הראשונית לביטוי ויצירת אינטראקציה. לכן מיקום זה מייצג את התבניות והדפוסים הראשונים מהם אנו יוצרים אבני בסיס לכל סוג של דיאלוג

נקודה מעניינת נוספת מדברת על התאומים דרך האבולוציה של הגלגל, תאומים נולד ומתהווה מתוך חווית השור. חווית השור היא טוטלית, שלמה ונשענת על החושים הראשונים ביותר: נעים לי וטעים לי:) ההתפתחות לתאומים מייצגת את המקום בו נוצר הצורך לתאר, לשווק ולבקש עוד מאותה חוויה שוורית ומכאן מתחילה ההתפתחות השפתית ולצידה ההבנה שאנו נפרדים ולכן יש הכרח בצד האחד כדי להבין את הביחד. הביחד של התאומים הוא על בסיס אחווה ושוויוניות. כשאנו נתקלים במפה בה אזור התנסות זה רווי בקשרים מאתגרים ודינמיים, ברור לנו שלא רק הקשרים החברתיים הראשונים יכולים ללקות בחסר, אלא אותו חיפוש של ה”תאום” החסר מוביל למסע רווי האינטראקציות לא פשוטות שמצריכות גמישות, הסתגלות ואימוץ של מילון חדש.

תאומים מייצג את אזור הראשון בחיינו בו אנו חשים ומבינים שאו נפרדים ונבדלים ולכן אנו מחפשים את הדיאלוג והתגובה מהעולם. התגובה והפעולה הראשונה של העולם בחיינו היא דרך הסביבה הקרובה ושם גם נעוץ הקומפלקס הראשוני של יחסים , אחים ואחיות הם השותפים הראשונים שלנו למסע, הם הטריגר והטיזר להתפתחות והסתגלות חברתית וממקום זה אנו לומדים לצור ציפיות מחד ומאידך דפוסים והתניות בכל הנוגע ליחסים. לכן בבואנו לנתח מפה בנוגע לזוגיות או תחושת אחווה עם העולם, לעתים המקור של הקומפלקס נמצא במרחק קצר ביותר במקום בו השלכנו לראשונה דרך היחסים עם הקרובים ביותר: אחים ואחיות.

כיוון שבמקום זה מצוי הקומפלקס הראשוני ליחסים, הדרך לעבודה עם מקום זה מעבר לאבחון מדויק וגילוי אותם דפוסים, התניות והשלכות היא יצירת “חוזה חדש” לא בהכרח מול אותם אחים ואחיות, אלא מול אותו מקום בו הדפוסים הראשונים מתרגמים לנו את העולם דרך המשקפים של ילד המתחיל לדבר וצועק זה לא אני…

מאזנים
מאזנים מייצג את המפגשים הבוגרים שלנו עם אחרים מתוך הבנה של מי אנו ומה חסר לנו כדי לחוש שלמים. הצורך לצור אינטראקציה עם אחרים שלא קשורים לעולם בו גדלנו, אלה מגיעים מבחוץ ואנו מוצאים בהם משהו שמשלים חלקים חסרים בתוכנו. לכן אנו מחפשים באחר משהו שיצור תחושה של שלמות. ממקום זה נולדו האמרות “לכל סיר יש מכסה” ” כמו כפפה המתאימה ליד” ועוד.. למעשה המאזנים מייצג את כל מה אנו שמים על כף אחת של המאזנים ומה האחר שם על הכף השנייה של המאזנים כדי לצור איזון, שלמות, תחושה של בטחון וידיעה שאפשר לדבר באנחנו ולא רק באני…

מאזנים מייצג את האזור הראשון בחיינו בו אנו מתייצבים מול העולם הגדול שבחוץ, שכן מאזנים הוא המזל הראשון שנמצא בשמיים הגלויים של הגלגל, ממקום זה נוצר המיקוד על הנבדלות מהעולם הגדול שבחוץ ולכן יש צורך בשותפות שתעניק תחושה של חוזק ובטחון. בניגוד לתאומים המייצג יחסי אחווה המאזנים מכניס אלמנט נוסף של חיבור וחיבוק. אך חיבור וחיבוק תלויים ומותנים באותם יחסי אחווה ראשונים והדפוסים שנולדו מהם, לכן נוכל למצוא עצמנו במקום למגנט אוהבים נמגנט אויבים. בכל ספרי האסטרולוגיה מספרים לנו שמדובר בזוגיות ובאויבים חיצונים, האויב החיצוני משקף את הצל של האויב הפנימי המצוי בתוכנו וניזון מאותם יחסים ראשנים אותם אנו מעתיקים ומשליכים לשותפויות בוגרות בחיינו.

נקודה מעניינת נוספת היא האבולוציה של הגלגל, מאזנים נולד ומתהווה מתוך חווית הבתולה. חווית הבתולה מעבירה סנתזה חזקה מאוד דרך פילטר של מושלמות ולכן נחווה את הפגימות והחוסר שלמות ועם חוויה זאת אנו יוצאים לעולם שבחוץ, ממקום זה נוצר הצורך לחפש את הנחמה והריפוי דרך משהו שנמצא שם בעולם הגדול. כשאנו נתקלים במפה בה אזור התנסות זה רווי בקשרים מאתגרים ודינמיים, ברור לנו שלא רק הקשרים של שותפות וזוגיות יכולים ללקות בחסר, אלא אותו חיפוש של ה”כף מאזנים” שאמורה ליצר שלמות וריפוי למקום הפגום, מוביל למסע רווי האינטראקציות לא פשוטות, עם תחושה של מאבק ומלחמה

כיוון שבמקום זה מצוי הביטוי החזק ביותר של המלחמה ושלום, בקלות ניתן למצוא עצמינו במלחמה כשכל מי שמגיע לחיינו מרגיש כמו אויב הקם עלינו. הדרך לעבודה עם מקום זה מעבר לאבחון מדויק וגילוי אותם דפוסים, התניות והשלכות היא יצירת “חוזה חדש” מול אותם מראות, השלכות וצללים המגיעים מחוויה ראשונית, קדומה ופרימלית…כדי לא למצוא את עצמינו שוב מול מראה מתוסכלים למה הכול הפוך..

דלי
דלי מייצג את המפגש הראשוני שלנו עם הקהילה שמחוץ להגדרות ומגדרים של משפחה. קשרים עם קבוצות וגופים הגדולים מאיתנו על בסיס של חברות, אג’נדה, יחסים מקצועיים המזכירים את החוויה הקולקטיבית הראשונית : משפחה. להבדיל ממשפחה, באזור התנסות זה אין קשרי דם או קירבה ביולוגית. אך יש קירבה מסוג אחר שגורמת לנו לחוש חלק ממבנה המעניק בטחון וזהות, ממש כמו המשפחה הראשונית שלנו. וכמו במשפחה הראשונית הדינמיות נבנית על בסיס האינטראקציה של היחסים הראשונים: אחים ואחיות. שוב, אותו קומפלקס ראשוני מלווה את היכולת שלנו להתחבר ולחוש חלק מקהילה או גוף.

דלי ממוקם במחצית הגלויה של הגלגל ולכן מייצג סוגיות מצריכות אינטראקציה עם העולם שבחוץ. בניגוד למשפחה שבטית וסגורה, באזור זה הכול גלוי ושקוף מול העולם מצד אחד ומצד שני מה שלא גלוי זאת השפעת האינטראקציה הראשונה במשפחה עם אחים ואחיות. אותו מיקרוקוסמוס קטן של ילדות מבטא עצמו בצורה חזקה. כשאנו נתקלים במפה בה אזור התנסות זה רווי בקשרים מאתגרים ודינמיים, ברור לנו שלא רק הקשרים עם אותו מאקרו קוסמוס יכול ללקות בחסר, אלא המיקרוקוסמוס של חיפוש החתיכה החסירה מהדהד בצורה חזקה מאוד.

למעשה, האינטראקציה עם קבוצות חברים, עמיתים, ארגונים וגופים גדולים מעורר מחדש את החוויה הראשונית של האינטראקציה עם אחים ואחיות ולא אחת נמצא גם בקבוצות מסוג זה היררכיה כמו בקבוצה משפחתית ראשונית. בתוך אותו גוף המנהיג לוקח את תפקיד ההורה, סביבו נוצרים מאבקים ודינמיקה כמו בין אחים ואחיות מגיל צעיר מאוד, בין עם על תשומת לב ההורה או על חפץ, או הכרה. ממקום זה כל המבנה מתערער, נכנסים גורמים של מאבק, איבה ויריבות שגורמים לאבדן האיזון והשלמות אליה שואפים מלכתחילה.

הדלי הוא המאקרו קוסמוס של התאומים ומהווה פאזה גבוהה לתאומים, לכן, ניתן דווקא דרך תמונה גדולה וגלויה לזהות את תחושת הנבדלות והחוויה שהעולם מקום זר ומנוכר. שינוי דפוסים יכול להיווצר בבניה של חוזה חדש, דרך חיבור למשפחה רוחנית בתוכה נזהה את האח הרוחני, לא בכדי המושג “אחי” או “אחותי” השתרש כל כך עמוק בחברה המערבית המנוכרת, החיפוש מבית מקבל מענה מבחוץ ודרך חיבור לברית של נשמות תאומות מחזירים את החתיכה החסירה למקום הראשוני ומכאן מתחיל להיווצר תהליך ריפוי לעומק הדפוסים וההתניות הראשוניות.

נקודה מעניינת נוספת היא האבולוציה של הגלגל, דלי נולד ומתהווה מתוך חווית הגדי. חווית הגדי מעבירה חניכה שאמורה להוביל להצלחה, הכרה ועמידה זקופה בתוך העולם הגדול. אם אנו מגיעים ממקום שחווינו הצלחה, התחושה של חיבור לשבט רוחני תהיה שונה מאשר אם חווינו כישלון ואנו מחפשים נחמה בתוך אותו שבט, מקום זה מבטיח חזרה למקורות ולשכפול מאבקים מבית.. חוזה חדש והסכמה חדשה יכולים להיות קרש קפיצה לא רק לחוויה הראשונית אלא לתחושה של אינדיבידואל אותנטי הקיים בזכות עצמו המצרף ומצטרף לשבט גדול יותר וממקום זה הקרנה “אחורה” למאזנים, אפשרות לצור את האיזון וההפריה בשותפות וזוגיות שעוברים לרובד אחר. והקרנה אחורה לתאומים שלפתע יכול למצוא את החתיכה החסרה ולחוש מאוזן ושלם מבפנים.

מזלות האוויר תמיד עוקבים אחרי מזלות האדמה. מזלות האדמה מאפשרים לנו לזהות דרך עולם הגשמי, הפיזי והחושי, דרכו אנו חווים את היחסיות, של נוח, בטוח, נעים ושייך, כשמזלות האוויר העוקבים אחרי מזלות האדמה מאפשרים לתרגם את החוויות החושיות כדי להגיע לרובד חדש של הבנה, תפיסה, גישה, תשומת לב, השוואה ושאר המילים שהמילון הציע כהגדרת יחסים. לכן מומלץ לקחת נשימה ארוכה, לבדוק לעומק את הגישה הראשונית של תרגום המציאות דרך מספר הסיפורים האישי ולהבין איפה יושבות אבני הנגף ביחסים ומערכות יחסים כדי לאפשר תנועה, התפתחות וצמיחה.

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן