מבחן הערכים בראי התרבות והחוק הפטריארכלי – מעבר ונוס בגדי

החוק הפטריארכלי והתרבות נולדו רחוק בעבר הרחוק, מראשית ימי האנושות בה החלה התקבצות של משפחות קטנות לשבטים ושבטים לקבוצות בעלות אינטרסים דומים ומכאן גם סט הכללים שבחרו כדי להבטיח את קיומן

אנו מזהים מבנה היררכי חזק באותן משפחות ואותם שבטים, בדיוק כמו בעולם בעלי החיים, זכר אלפא חזק שמנהיג את המשפחה, הוא בעל הכוח, דעה, זכות לנשות המשפחה ואב לידי המשפחה, למעשה יש מקום רק לזכר אחד חזק והאחרים לוחמים וציידים המאפשרים קיום למשפחה.

המשפחות מתפתחות לשבטים, לכל שבט יש את ראש השבט וסביבו מועצה של גברים חזקים כשלכל אחד יש תפקיד מאוד ברור ומוגדר וכמו תמיד מעגל הלוחמים והציידים מבחוץ. לאט לאט השבטים שנושאים אינטרס משותף מתקבצים ויוצרים טריטוריה ומבנים ברורים כדי לספק בטחון למשפחות, שבטים וקיבוץ שנוצר מאיחוד אינטרסים.

למעשה הצורך הראשוני היה ביטחון והגנה, הצורך והקיבוץ יצרו סט של כללים שמתאימים ומקובלים ביחס לתפיסת העולם, תפיסת העולם יצרה את התרבות ויחד עם התרבות הלחץ להתאים לסט החוקים של ההיררכיה העליונה, או במילים אחרות הצלחה.

בני האדם הם יצורים חברתיים הזקוקים להכרה דרך החברה, לתיוג ומיתוג של החברה, להצלחה בעיניים של החברה: השפעות החברה עצומות שכן הן מוזנות מהיסטוריה ארוכה בשנים, הן מוחתמות משושלות משפחתיות ושיוכים. אלה מדברים על הקריטריונים החברתיים שאנו אמורים לעמוד בהם כדי לחוש את תחושת השייכות החברתית, גאווה וכבוד להיות חלק מחברה מסוימת וכל מקום בו אנו חשים את הקוטביות של שייכות וחוסר שייכות, הכרה וחוסר הכרה..

בגלגל המזלות מזל גדי מייצג את התרבות הפטריארכלית , החוקים והמוסר לצד הלחץ הפנימי להתאים ולהצליח באותה מסגרת.

כשגרם שמימיי עובר במזל מסוים הוא מקבל את הצבע והאנרגיה של אותו מזל, ולכן שוונוס עוברת בגדי ניתן לתרגם זאת לדמות הנסיכה הפנימית שחווה תהליך גדאיי. הנסיכה הפנימית יודעת בתוכה שמיועדת לתפקיד בעל משמעות עוברת את מבחן החניכה. ומסיבה זאת נחוש ונרגיש בזמן זה שאנו נבחנים תחת חוקי החברה, התרבות והמעמד אם צלחנו והצלחנו. מסע זה מתחיל במפגש עם הצנזור הפנימי שיכול להוביל למקום של אשמה, בושה, הלקאה והרגשה חזקה של אי התאמה למה שנדרש כדי להגיע לאותו תפקיד לו יועדנו..

המטרה להסכים לזהות בכנות מה, מדוע ולמה ולגלות את הסיבה, דרך גילוי הסיבה ניתן להגיע למפגש עם המורה הפנימי ולמצוא את הערכים הפנמיים שבונים חכמה והצלחה ולכן מסע זה מוביל להתבוננות בראי התרבות כדי להגיע להצלחה והגשמה. כל מזל חווה את המעבר בצורה אחרת

מזל טלה
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע להגשמה עצמית בכלל וקריירה בפרט. מבחן זה חושף את הפחד מהצלחה. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם : סבלנות, אחריות, מחויבות והתמדה הנובעים מאמונה מלאה בדרך. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר כאב, אשמה והלקאה עצמית, אך בו זמנית מאפשר כנות והסכמה לקחת אחריות כדי לצאת למרתון ארוך עם ידיעה פנימית שאנו מסוגלים ויכולים לצלוח את הפחד, האשמה והכאב ולקבל את ההדרכה של המורה הפנימי לגילוי העוצמות והמשאבים הנדרשים למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בנוגע להגשמה והצלחה.

מזל שור
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לתפיסת עולם בכלל ואופטימיות בפרט. מבחן זה חושף את הספקות והפסימיות. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: פתיחות, כנות, מחויבות והסכמה. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר חוסר שקט, מתח, עצבנות ופסימיות, אך בו זמנית מאפשר כנות והסכמה לקחת אחריות על הגישה בה נקטנו, כדי לצאת להרפתקה לגילוי האמת הנשענת על חוקי הטבע, עם ידיעה עמוקה שלנו מסוגלים ויכולים לשחרר את הספקות והסקפטיות ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי האופטימיות ושמחה הנדרשים למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בנוגע לאמונה ותפיסת עולם חיובית ובונה.

מזל תאומים
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע להתמודדות עם שינוי בכלל ומשברים פרט. מבחן זה חושף את הפחד והחרדה. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: כנות, שליטה עצמית. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר פחד, תחושת תקיעות וחוסר שליטה אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם הפחד והתקיעות כדי לקחת אחריות על העמדה שלנו בחיים מול אחרים ובכך לשנות את תחושת הנחיתות למיקוד ועבודה פנימית עמוקה על חיזוק החוזקות והכישרונות, היכולות והערכים כדי לשחרר את הפחד ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי העוצמה והשלווה הנדרשים למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בנוגע לערך עצמי והיכולת לצור מינוף ומעוף חדשים.

מזל סרטן
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע ליחסים בכלל וזוגיות בפרט. מבחן זה חושף את חוסר איזון , ריצוי ותחושת המאבק. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: שיח, הדברות והסכמה ליצירת מצבים בהם כולם מנצחים. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר עייפות, עומס רגשי שנולד ממאבק עם העולם בכלל ויחסים בפרט, אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם אותן תחושות כדי לקחת אחריות על הזהות שלנו בחיים מול העולם ומול אחרים ובכך לשנות את תחושות של הלבד והמאבק כדי לשחרר את התסכול וריצוי ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי העוצמה והשלווה הנדרשים למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בנוגע להידברות ויחסים.

מזל אריה
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לאופן התפקוד בעולם בכלל ועבודה בפרט. מבחן זה חושף את הקושי עם יישום האידאלים בעולם. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: חשיבה פרקטית, יעילות ויכולת להביא מהכוח לפועל. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר מתח, תחושת עייפות וחוסר התאמה, אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם הגישה, המחשבה והתזמון כדי לקחת אחריות על דרך ההתנהלות בעולם, חיבור כן בין אידאלים למעשים במסגרת של מקום וזמן כדי לשחרר את תחושת התלישות וחוסר ההתאמה ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי היכולות האנליטית הנדרשץ למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות להגשמת היכולות והכישרונות

בתולה
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לפריצת גבולות בכלל ויצירתיות בפרט. מבחן זה חושף את הקושי עם הלב. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: יצירתיות, יכולת לקחת סיכוי בדרך אחרת. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר תחושה של השתבללות, התכווצות רגשית, חוסר אנרגיה וקושי להיפתח. אך בו זמנית מאפשר שינוי פרדיגמות, גישה ועשייה כדי לקחת אחריות על דרך המפגש עם העולם שבחוץ, לרדת מגדר הביקורת והספק ולהסכים לקחת חלק במשחק החיים, לפתוח את הלב ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי הלב והיצירתיות כדי למסע ולחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בחיבור ללב ולילד הפנימי , משחק החיים ויצירתיות שמובילה לביטחון ושמחה.

מאזנים
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לחיבור אמתי וכן לשורשים וביטחון רגשי. מבחן זה חושף את הקושי עם שייכות ובטחון רגשי. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: רגשות, ביתיות, עבר קרוב ורחוק. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר עצב, חוסר ביטחון, תחושת חוסר שייכות ותלישות, אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם העבר, הרגשות והמשפחה כדי לקחת אחריות על הגישה הרגשית והסובייקטיבית המחברת לעבר ולמשפחה. כדי לשחרר את תחושת התלישות וחוסר שייכות ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי היכולות הרגשיות העמוקות ביותר שמחברות אותנו לחומרי ליבה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות ליצירת רשץ בטחון אמתית, עוצמתית ובלתי מותנית

עקרב
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לקול האמתי והיכולת לתקשר עמו. מבחן זה חושף את הקושי עם תקשורת, חשיבה וקשרים עם הסביבה הקרובה. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: תרגום ותפיסת מציאות תואמת עובדות. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר עצבנות, חוסר שקט, מתח ואלם, אך בו זמנית מאפשר ארגון מחדש של הגישה, שפה וחשיבה כדי לקחת אחריות תפיסת המציאות וליצר דיאלוגים חדשים עם העולם. ובכך לקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי היכולות המנטליות, רציונליות והגיוניות שמחברות לגישה ותפיסה חדשות ועמן לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בדרך המחשבה, תקשורת ובנית יחסים בכלל ועם הקול האישי והאמתי בפרט.

קשת
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע ליצירת מרחב בטוח לצד נושאים בעלי משמעות. מבחן זה חושף את חוסר בביטחון, זמן, אנרגיה ותחושת דלות ומנע. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: כישרונות אישים, יכולות ומשאבים מיוחדים. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר חששות, דאגה, תחושת גודש מהלא מוכר והלא ידוע. אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם אותן תחושות כדי לקחת אחריות על היכולת לצור ביטחון, מרחב בטוח ותשתית פנימית איתנה. ובכך לשנות את תחושות של החשש והחוסר ביטחון ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי מקורות עוצמה אישים בעלי משמעות, לצד כישרונות ויכולות הנדרשים למסע זה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות ליצירת תודעת שפע.

גדי
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול מי אני ומה אני רוצה בחיי. מבחן זה חושף את חוסר בטחון, דימוי עצמי ירוד, תסכול, חשש, עצב וקושי. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: רצון, אומץ, זהות בהירה ומגובשת. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר עייפות ועומס רגשי גדול מאד, אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם אותן תחושות כדי לקחת אחריות על הרצון, המטרות והדרך ובכך לשנות את תחושות של התסכול, חוסר אונים, קושי ומתח ולקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי כן של רצון ממוקד מטרה, אומץ לפרוץ גבולות ולצאת החוצה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בנוגע להגשמה עצמית, בניה של זהות אישית מגובשת וחזקה שמוכנה להצליח ולהגיע למקום בו ניתן לצור השפעה.

דלי
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לקבלת החלום והחזון. מבחן זה חושף את חוסר נכונות לראות את מה שמעבר לעולם המוכר והידוע. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: אינטואיציה, אימון וחיבור לתמונה הגדולה. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר עצב, ייאוש לצד תחושה של אבדן הדרך והחיבור למשהו גדול יותר, אך בו זמנית מאפשר התמודדות הגישה הלכודה כדי לקחת אחריות על תפיסת המציאות ולהסכים לחלום. ובכך לקבל הדרכה של המורה הפנימי לגילוי היכולות של האינטליגנציה האינטואיטיבית והחיבור לתמונה גדולה יותר כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בחיבור לחלום, לחזון ולהתמסרות לתכנית הגדולה שמעבר להבנה האישית

דגים
מעבר ונוס בגדי מוביל למבחן פנימי עמוק מול סוגיות של כישלון והצלחה בנוגע לאותנטיות. מבחן זה חושף את המרד והקושי ללכת בדרך האישית ללא תחושה של חוסר הכרה ואהבה. הערכים הנמדדים בזירה זאת הם: אותנטיות, אמת ויכולת המצאה. לכן הצנזור יעמיד אותנו מול המראה המשקפת את המרחק בין מה שרצוי למה שמצוי. מקום זה מעורר חוסר שקט, תחושה של כלא וחוסר חיבור בין המקום האמתי ביותר לבין העולם. אך בו זמנית מאפשר התמודדות כנה עם התחושה של לבעוט ולזרוק את הכול כדי לקחת אחריות על עצמינו ועל הייחודיות שבנו, כדי לשחרר את תחושת החוסר ההתאמה והזרות ולקבל הדרכה של המורה הפנימי המחבר למקום של הייחודיות והאפשרויות לצאת מהקופסה כדי לחוות עלית מדרגה ולעשות צעד בעל משמעות בביטוי האני האותנטי האמתי

כתיבת תגובה

דילוג לתוכן